Najavljenom poreznom reformom opće stope PDV-a ne će se smanjivati, ali će se zato dodatno porezno rasteretiti plaće. Ukidaju se doprinosi za zapošljavanje i doprinosi za zaštitu na radu koji iznose:

  • 1.7% za doprinose za zapošljavanje
  • 1.5% za doprinose za zaštitu na radu

Doprinose za zapošljavanje po stopi od 1.7% i doprinose za zaštitu na radu plaćaju svi, a država time uprihodi 2.1 milijardi kuna godišnje. Ukidanjem tih doprinosa, prosječna bruto plaća od 10 000 kuna porasla bi za otprilike 220 kuna, ali ne će biti tako jer će se povećati doprinosi za zdravstveno osiguranje za 1.5%.

Upravo zbog povećanja doprinosa za zdravstveno osiguranje s 15 na 16.5%, ukupno izdvajanje poduzetnika na plaću umanjuje se samo za 0.7%.

Vlada predlaže i propisivanje minimalne godišnje osnovice za obračun doprinosa člana uprave ili direktora trgovačkog društva u iznosu umnoška prosječne plaće, koeficijenta 0.65 i brojke 12, razmjerno razdoblju obnašanja dužnosti.

Više o izmjenama Zakona o doprinosima pročitajte u ovoj objavi:

Izmjene Zakona o doprinosima | Obavijest klijentima

Administrativno rasterećenje poreznih obveznika

Porezna reforma koju vlada provodi mogla bi nas, male poduzetnike bar malo rasteretiti. Najavljeno je ukidanje nepotrebnih podataka u obrascima s kojima porezno tijelo već raspolaže. Osim toga, prijedlog je i da se statistička izvješća šalju jednom godišnje, a ne kao do sada, četiri puta godišnje. Nije puno, ali čovjeka i malo veseli!

Izmjene odredbi o korištenju osobnih automobila za privatne svrhe

Odbitak pretporezan na najam automobila

Radi usklađivanja sa zahtjevima Europske komisije predlaže se ukidanje vrijednosnog praga od 400 000 kuna za nabavu ili najam osobnih automobila. Naime, poduzetnici sada imaju pravo na odbitak pretporeza od 50% na nabavu ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za prijevoz ako njihova vrijednost ne prelazi 400 000 kuna.

 

Brži ulazak u sustav PDV-a

Prijedlog je i da od 2019. godine, radi učinkovitijeg ubiranja poreza, porezni obveznici ulaze u sustav PDV-a čim za to ispune uvjete.

Prag za ulazak u sustav PDV-a trenutno je 300 000 kuna i do sada se nakon prekoračenja tog praga u sustav PDV-a ulazilo početkom iduće poslovne godine. Po novome, u sustav PDV-a poduzetnik će ući odmah, čim tijekom godine ostvari uvijete.

Porezno rasterećenje kroz proširenu primjenu snižene stope PDV-a od 13%

S početkom 2019. godine planira se porezno rasterećenje kroz proširenu primjenu snižene stope PDV-a od 13%, a od 2020. očekuje se snižavanje opće stope PDV-a na 24%.

Ovo porezno rasterećenje od 2019. odnosit će se na dječje pelene, meso i mesne proizvode, ribu, povrće, voće, jaja itd. što bi na neke poduzetnike moglo imati pozitivan utjecaj.