Ugovor o radu obavezan je za prijavu radnika

Prijava radnika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje zahtjeva nekoliko dokumenata kao što je ugovor o radu, tiskanice za prijavu u MIO i HZZO. Nakon prijave poslodavac treba voditi i neke evidencije, poput evidencije radnih sati da bi knjigovodstvo moglo ispravno obračunati plaću. U nastavku slijedi nekoliko bitnih stvari na koje je potrebno paziti kod prijave radnika.

Što je sve potrebno za prijavu radnika, koje evidencije trebate voditi i na što paziti?

Za prijavu radnika potrebno je:

 1. Potpisani ugovor o radu između poslodavca i radnika
 2. Za prijavu radnika u mirovinsko i zdravstveno osiguranje:
 3. Porezna kartica djelatnika
 4. Broj tekućeg računa djelatnika
  • Ako radnik ima ovrhu na računu i zaštićeni račun, mora otići u Finu i prijaviti vas kao poslodavca da možete isplatiti plaću na zaštićeni račun
 5. Kopija osobne iskaznice
 6. Dokaz o završenom školovanju (svjedodžba i sl.)

Potrebno je voditi i neke evidencije:

 1. Evidencija o radnicima (bivša matična knjiga radnika)
 2. Evidencija o radnom vremenu

Ostale obaveze:

 1. Nakon isplate plaće, radniku je obavezno dostaviti obračunsku listu plaće, odnosno IP1 obrazac. Radnik svojim potpisom treba potvrditi primitak obračunske liste plaće.
 2. Prema Zakonu o zaštiti na radu, poslodavac mora osposobiti radnika za rad na siguran način i to u ovim slučajevima:
  • prije početka rada
  • kod promjena u radnom postupku
  • kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene
  • kod uvođenja nove tehnologije
  • kod upućivanja radnika na novi posao, odnosno na novo mjesto rada
  • kod utvrđenog oštećenja zdravlja uzrokovanog opasnostima, štetnostima ili naporima na radu.
 3. Radnik koji radi s hranom u trgovini ili ugostiteljstvu mora imati položen higijenski minimum koji mora “odslušati” svakih 5 godina. Osim toga mora imati i sanitarnu iskaznicu koju je po novome potrebno produživati jednom godišnje.
 4. Radnik mora potpisati izjavu o povjerljivosti – GDPR.

Ugovor o radu

Ako radnika želimo prijaviti s primjerice 1.11.2018. godine, knjigovodstvu mora biti dostavljen ugovor o radu, porezna kartica djelatnika, obostrana kopija osobne iskaznice, kopija kartice tekućeg računa, dokaz završene stručne osposobljenosti (svjedodžba i sl.) Sve u roku 5 dana prije zapošljavanja radnika.

Nakon što HZMO verificira prijavu, knjigovodstvo ima obvezu istu poslati na e-mail poslodavcu, koji zatim ima obvezu radniku predati jedan primjerak prijave, a drugi zadržati u svojoj arhivi.

Preuzmite primjere ugovora o radu

Evidencija o radnicima

Evidenciju o radnicima ispunjava Vaše knjigovodstvo. Nakon popunjavanja evidencije o radnicima, knjigovodstvo putem elektroničke pošte istu dostavlja poslodavcu koji ima obavezu čuvati je u svojoj arhivi, te na zahtjev radne inspekcije dati na uvid.

Obveza vođenja evidencije radnih sati za svakog radnika

Do 5. u mjesecu, poslodavac ima obvezu evidenciju radnih sati dostaviti u knjigovodstvo za prethodni mjesec, radi obračuna plaće radnika koja se mora isplatiti do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec.

Za ispravan obračun plaće radnika potrebno je voditi evidenciju radnih sati. Ako knjigovodstvo nema podatke o prekovremenim satima, o danima na godišnjem odmoru, o danima na bolovanju, ne može ispravno napraviti obračun plaće.

Osim toga, radnik ima pravo poslodavca prijaviti radnoj inspekciji ako smatra da je zakinut za neobračunate sate rada, (ma o kakvim se satima radilo) odnosno ako utvrdi da u isplatnoj listi oni nisu pravilno obračunati.

Knjigovođa Zagreb

Tražite kvalitetno knjigovodstvo?