Registraciju poslovnog subjekta, ako ste novi vlasnik društva ili obrta  sada možete napraviti online, putem aplikacije START.

Hrvatska je prema novoobjavljenom DESI indeksu Europske komisije napredovala u digitalizaciji gospodarstva te općenito digitalnoj transformaciji poslovanja i sada je na 19. mjestu u Europskoj uniji, što je zapravo i dalje ispod prosjeka.

Kako se javna uprava progresivno digitalizira primjećujemo najveći pomak ostvaren u povezivanju, većinom zbog ulaganja u mreže i 5G. Posljedično je to dovelo do prebacivanja administrativnih poslova na online platforme što ujedno uključuje i cjelokupni proces otvaranja novih poslovnih subjekata.

Gdje se prijaviti?

Na idućem linku: https://start.gov.hr/st/index.html nalazi se pristup aplikaciji putem koje bilo koja fizička osoba može registrirati neki od oblika poslovnog subjekta (doo, jdoo, obrt itd.).

Moguće je upisati društvo u sudski registar, obrt u Obrtni registar, evidentirati poslovni subjekt u Državni zavod za statistiku, prijaviti poslovni u Registar poreznih obveznika, sustav PDV-a i/ili zatražiti dodjelu PVD ID broja pri Poreznoj upravi, registrirati poslovni subjekt u sustav mirovinskog osiguranja, otvoriti transakcijski račun u odabranoj poslovnoj banci.

Aplikacija START omogućava prikupljanje podataka po načelu „samo jednom“ i njihovu razmjenu između institucija te donosi smanjenje troškova pokretanja poslovanja i stalnu informiranost o statusu vašeg zahtjeva.

U nastavku teksta donosimo vam pregled kako izgleda proces registracije novog poslovnog subjekta.

Kako izgleda proces prijave?

Od vas kao potencijalnog korisnika START sustava, isti će tražiti neki oblik vjerodostojnice putem koje se prijavljujete u sustav putem navedenog linka: https://nias.gov.hr/Authentication/Step2.

Vjerodostojnice imaju svoju kategorizaciju sukladno razinama sigurnosti, a u sustav je moguće ući putem idućih vjerodostojnica:

  • eosobna iskaznica
  • mobile ID osobne iskaznice
  • FINA RDC osobni certifikat
  • FINA RDC poslovni certifikat
  • Certilia osobni i mobilni certifikat
  • Certilia poslovni i mobilni certifikat

Kada prođete sustav autentifikacije putem neke od vjerodostojnica, sustav će vas automatski povezati i otvoriti vam mogućnosti za registraciju odnosno pokretanje poslovanja poslovnog subjekta koji ima oblik doo, jdoo ili obrt.

Registracija poslovnog subjekta online putem START aplikacije

Pokretanje poslovanja društva s ograničenom odgovornošću

Klikom na poveznicu za pokretanje poslovanja novog društva, otvorit će vam se čitav niz padajućih izbornika i praznih polja koje morate popuniti.

Osim standardnih administrativnih podataka vas kao predlagatelja (ime i prezime, adresa stanovanja i kontakt podaci), potrebno je u sljedećim predviđenim poljima upisati i ime novog društva kojeg osnivate, obrazloženje imena jer isti mora proći provjeru prije službenog upisa u sudski registar, njegov skraćeni naziv te ostale administrativne podatke vezane za poslovni subjekt kojeg osnivate.

Nakon toga upisujete podatke vezane za temeljni kapital novog društva, kao i za osnovnu djelatnost kojom će se društvo baviti te sve ostale djelatnosti za koje želite u ovom postupku obaviti do registraciju.

Zatim se službeno upisuju podaci svih stvarnih vlasnika (ako ih ima više od jednog), njihovi administrativni podaci i udjeli/vlasnička struktura između osnivača novog društva, a upisuju se i podaci osobe ovlaštene za zastupanje društva.

Načini statutarnih promjena dio je sustava koji od vas zahtijeva informacije o tome koji je način vođenja društva (prikazuju se ponuđeni odgovori iz padajućeg izbornika), kako ćete se obraćati ciljanoj javnosti i svim dionicima u procesu te kako se rade eventualne promjene imena društva ili samog sjedišta.

Kako bi ste uspješno završili prijavu, obavezno je generirati i potpisati izjavu o nepostojanju bilo kakvih poreznih dugovanja, a pod obveznu dokumentaciju morati ćete priložiti i odluku o utvrđenju predmeta poslovanja, društveni ugovor, popis djelatnosti i izjavu direktora o prihvaćanju postavljenja. Svi navedeni dokumenti se mogu generirati putem sustava, automatski potpisati i tako elektronski potpisani priložiti putem sustava.

Po ovjeri dokumentacije sustav će vas zatražiti naplatu javnih davanja po osnovi plaćanja temeljnog kapitala za postupak osnivanja društva te će po plaćanju prijava biti zaprimljena u sudski registar i državni zavod za statistiku, a rješenje od sudskog registra ćete dobiti također putem sustava.

Popunjavanje podataka za banku, HZMO/HZZO i Poreznu Upravu

Kada ste dobili potvrdno rješenje od sudskog registra i to putem pretinca sustava, isti će od vas zahtijevati nastavak registracije ako putem sustav namjeravate provoditi aktivnosti:

  1. Otvaranje transakcijskog računa u banci
  2. Registraciju u sustav PDV-a
  3. Registraciju u sustav HZMO,HZZO

Postupak je identičan kao i u prethodnim administrativnim koracima. Sustav će vam nuditi padajuće izbornike gdje upisujete koja je vaša komercijalna banka putem koje ćete obavljati sve transakcije, koji je očekivani godišnji promet, koje su vrste transakcija kojima će društvo biti izloženo i slično.

Prilikom registracije u sustav PDV-a biti će potrebno unijeti vrijednosti oporezivih isporuka u tekućoj godini te ćete imati mogućnost zatražiti dodjelu PDV identifikacijskog broja tuzemnom poreznom obvezniku uz navedeni razlog traženja, a postupak je gotovo identičan koracima popunjavanja padajućih izbornika i praznih polja kod registracije u sustav HZMO i HZZO.

 

Kao što smo prethodno naveli, čitav postupak registracije je izrazito logičan i intuitivan, čak i kod onih korisnika koji nisu naviknuti na rješavanje procesa digitalnim putem. U novom START sustavu korisnik cijeli postupak registracije može zaključiti na vrlo jednostavan način, a cjelokupni proces prijave možete pratiti kroz sustav i putem istog vas se informira o svim stavkama procesa te će vam sustav generirati svu bitnu dokumentaciju u korisničkom pretincu.