Radne dozvole za strance teže je dobiti nakon izmjene zakona o strancima

Dok je novi Zakon o strancima bio tek najavljivan, u javnosti se spominjalo da će novim zakonom biti lakše uvoziti strane radnike te će se na taj način sniziti cijena rada. No, stvarnost je posve drugačija. Cijena rada je ostala niska, a zaposliti stranca i dobiti radnu dozvolu za njega je teže no ikad. Međutim, ne vrijede ista pravila za sve poslodavce. Izdavanje radnih dozvola strancima prema novom zakonu ide bez većih poteškoća za tvrtke koje već neko vrijeme posluju, ali za novoosnovane tvrtke stvari nisu tako jednostavne.

Najmanje šest mjeseci nije moguće dobiti dozvole za rad

I ove godine nastavio se veliki interes stranaca za otvaranje tvrtke u Hrvatskoj pa smo na vlastitoj koži osjetili koliko je novi Zakon o strancima “grub”.

Zahtjevi za radne dozvole po novome šalju se putem web aplikacije Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, radi izdavanja mišljenja o zapošljavanju stranca. HZZ zatim izdaje pozitivno ili negativno mišljenje o zapošljavanju stranca za kojeg se traži radna dozvola. Mišljenje zavoda zatim se šalje u policiju na daljnju obradu. Zahtjevu se uz kopiju putovnice radnika treba priložiti dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti državljana treće zemlje, ugovor o radu i dokaz o nekažnjavanju.

Članak 99. Zakon o strancima - Mišljenje zavoda za zapošljavanje

Mišljenje zavoda za zapošljavanje biti će pozitivno ako su ispunjeni i svi uvjeti propisani zakonom o strancima. Upravo tu novoosnovane tvrtke nailaze na prepreku.

U članku 99. stavak 3. Zakona o strancima stoji da se radna dozvola može izdati ako poslodavac u zadnjih šest mjeseci ima najmanje jednog radnika državljanina Republike Hrvatske odnosno državljanina države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije na neodređeno i puno radno vrijeme na području Republike Hrvatske

Iako se u tom članku ne spominje kontinuitet zaposlenja državljanina države članice EGP-a, prema provjerenim informacijama iz HZZ-a, radna dozvola strancu može biti izdana jedino ako tvrtka ima najmanje jednog zaposlenog državljanina članice EGP-a na puno i neodređeno radno vrijeme najmanje šest mjeseci u kontinuitetu.

U slučaju kada uvjet iz članka 99. stavak 3. Zakona o strancima nije ispunjen, HZZ ne može izdati pozitivno mišljenje za zapošljavanje stranaca, stoga zahtjev za izdavanje radne dozvole biva odbijen.

Kako zaposliti strance ako radne dozvole ne mogu biti izdane

Još prošle godine smo pisali o izmjenama Zakona o strancima vezano za ukidanje kvota za zapošljavanje stranaca. Napisali smo i da će zapošljavanje stranaca ići po slovenskom modelu. Pa, eto nam sad slovenskog modela!

Članak 113. Zakon o strancima - zapošljavanje stranaca

Da bi novoosnovana tvrtka mogla zatražiti i dobiti radne dozvole za strance državljane trećih zemalja, jedina je opcija čekati šest mjeseci. Dakle, potreban vam je najmanje jedan radnik uposlen na puno i neodređeno radno vrijeme da bi nakon šest mjeseci mogli zatražiti izdavanje radne dozvole za državljanina treće zemlje.

Na jednog stranog radnika trebaju vam tri hrvatska!

Što više radnika iz EU zaposlite, to ćete moći zaposliti više stranaca državljana trećih zemalja. Jer, ima još jedan uvjet koji morate ispuniti, a on se nalazi u članku 113. stavak (2)2. koji propisuje da na svakog zaposlenog stranog radnika treba biti zaposleno najmanje troje hrvatskih državljana.