Rad stranaca u RH – Potpora za očuvanje radnih mjesta za državljane trećih zemalja

Rad stranaca državljana Europske Unije Kada govorimo o državljanima EU bitno je spomenuti da općenito državljani EU u Hrvatskoj mogu sklopiti ugovor o radu i raditi bez dozvole za rad i boravak. Ako rade dulje od tri mjeseca u RH onda se moraju prijaviti u MUP-u i izvaditi posebnu potvrdu koja se zove „Potvrda o prijavi … Nastavi čitati Rad stranaca u RH – Potpora za očuvanje radnih mjesta za državljane trećih zemalja