Kako regulirati rad od kuće i koje su obveze poslodavca

Da biste zamijenili rad u uredu s radom od kuće ne priječi vas mnogo toga, s obzirom da je u zakonu o radu predviđena mogućnost rada na drugom mjestu, odnosno u prostoru izvan tvrtke, a posebno u ovoj “novoj normalnoj” situaciji. U nastavku saznajte kako organizirati rad od kuće i koje su obveze poslodavca.

Što treba sadržavati ugovor o radu?

Članak 17. Zakona o radu propisuje da ugovor koji se sklapa za rad na nekom drugom mjestu, mora sadržavati uz uobičajene podatke i ove:

  • Podatke o radnom vremenu
  • Podatke o opremi i alatima koji su radniku potrebni za obavljanje posla, a poslodavac ih je dužan osigurati, instalirati ili održavati
  • Podatke o korištenju vlastitih uređaja i opreme potrebne za rad zaposlenika te naknade koje je poslodavac dužan isplatiti za korištenje vlastite opreme
  • Isplata naknade ostalih troškova povezanih s obavljanjem posla.

Poslodavci koji su usvojili model rada od kuće trebaju napraviti izmjene ugovora o radu u kojem će pobliže odrediti mjesto i način obavljanja rada (članak 7. stavak 2 Zakona o radu), poštujući pritom prava i dostojanstvo radnika i to isključivo dok traje epidemija jer Zakon o radu ne poznaje institut „Rad od kuće“ ili „Home Office“. Rad od kuće trenutno nije reguliran zakonom, pa je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava izrazilo stajalište da se s obzirom na novonastale okolnosti može urediti rad od kuće kako je navedeno.

Ne napravite li izmjene ugovora ne ćete biti novčano kažnjeni, ali inspektorat može izreći upravnu mjeru i naložiti sklapanje aneksa ugovora.

Rad od kuće - obveze poslodavcaObveze poslodavca kada se posao obavlja od kuće

Bez obzira na mjesto na kojem zaposlenik obavlja posao, poslodavac je dužan voditi evidenciju o radnicima propisanu Zakonom o radu i Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima. Evidenciju o radnom vremenu može voditi i sam zaposlenik, ali odgovornost za vođenje evidencije i dalje je na poslodavcu pa u slučaju da evidencija nije pravilno vođena može prekršajno odgovarati.

Poslodavac je radniku za dužan osigurati uvjete za rad, voditi brigu o organizaciji posla i sigurnosti radnika, osigurati opremu potrebnu za obavljanje rada od kuće. Kako poslodavci, tako i radnici imaju svoje obveze. Rad izvan poduzeća, odnosno od kuće, radnika ne oslobađa njegove obveze izvršavanja posla kao i da je u uredu.