Što je računovodstvo?

Računovodstvo je važna grana financijskog menadžmenta koja se bavi praćenjem financijskih transakcija i događaja te izvještavanjem o financijskom stanju i rezultatima poslovanja. To je proces unošenja, obrađivanja i prezentiranja financijskih podataka u cilju pružanja informacija potrebnih za donošenje poslovnih odluka.

Koja je svrha računovodstva?

Računovodstvo je važno za sve vrste organizacija, bez obzira na njihovu veličinu i djelatnost. Osnovna svrha računovodstva je pružanje informacija o financijskom stanju i rezultatima poslovanja, a time i potpora donošenju odluka u poslovanju. Računovodstvo također pomaže u identificiranju i rješavanju financijskih problema te u sprječavanju financijskog rizika.

Vrste računovodstva

Postoje različite vrste računovodstva, a najčešće se koriste dva glavna sustava – financijsko računovodstvo i poslovno računovodstvo. Financijsko računovodstvo se bavi praćenjem financijskih transakcija i izvještavanjem o financijskom stanju i rezultatima poslovanja. Poslovno računovodstvo se pak bavi praćenjem poslovnih transakcija i izvještavanjem o poslovnim rezultatima.

Računovodstvo se sastoji od nekoliko ključnih procesa, a to su unos, obrada i prezentacija financijskih podataka. Unos se odnosi na registriranje financijskih transakcija u računovodstvene knjige. Obrada podrazumijeva provjeru i analizu financijskih podataka te izračunavanje financijskog stanja i rezultata poslovanja. Prezentacija pak podrazumijeva prikaz financijskih podataka na način da budu jasni i razumljivi za korisnike.
Računovodstvo je važan dio financijskog menadžmenta, a njegovim pravilnim vođenjem moguće je osigurati uspješno poslovanje organizacije. Pravovremena i točna informacija o financijskom stanju i rezultatima poslovanja omogućuje donošenje pravih poslovnih odluka.

Jednostavno i dvostrano računovodstvo

Jednostavno računovodstvo

Jednostavno računovodstvo je metoda vođenja financijskih knjiga koja se temelji na principu “jedne strane”. To znači da se financijske transakcije evidentiraju samo u jednom smjeru, bilo na strani primitka ili na strani troška.
Jednostavno računovodstvo se najčešće koristi u malim poslovnim organizacijama i obrtima. To je jednostavnije i jeftinije od dvostranog računovodstva, ali ne pruža potpunu sliku o financijskom stanju poslovne organizacije.

Dvostrano računovodstvo

Dvostrano računovodstvo je metoda vođenja financijskih knjiga koja se temelji na principu “dviju strana”. To znači da se financijske transakcije evidentiraju na obje strane, na strani primitka i na strani troška.

Dvostrano računovodstvo pruža potpuniju sliku o financijskom stanju tvrtke i omogućuje lakše planiranje i upravljanje financijskim resursima. Međutim, zahtijeva više vremena i truda za vođenje knjiga te je skuplje od jednostavnog računovodstva.

Ukratko, izbor između jednostavnog i dvostranog računovodstva ovisi o veličini i potrebama poslovne organizacije. Dvostrano računovodstvo je korisnije za veće poslovne organizacije, dok je jednostavno računovodstvo prikladnije za manje poslovne organizacije i obrte.

Tražite kvalitetno i pouzdano računovodstvo?

Osigurajte stabilno poslovanje i uredne poslovne knjige

Povijest računovodstva

Računovodstvo ima dugu i bogatu povijest koja seže u drevni Egipat i Babilon. Drevni Egipćani su prvi koristili knjigovodstvo za evidentiranje poljoprivrednih zaliha i obračune poreza. Babilonci su razvili sustav za praćenje zaliha i obračune trgovačkih transakcija.

U srednjem vijeku, trgovci i trgovačke kompanije su koristili računovodstvo za praćenje transakcija i obračune poreza. To je dovelo do razvoja računovodstva u obliku knjige računa i računovodstvenih standarda.

Tijekom 18. stoljeća, razvoj tržišta i industrije je doveo do rasta poslovanja i potrebe za razvojem računovodstva kao stručnog područja. To je dovelo do razvoja računovodstvenih teorija i metoda, kao i profesionalizacije računovođa.

U 19. stoljeću, pojavile su se prve računovodstvene agencije i knjigovodstvene knjige. Također je došlo do razvoja poreznih zakona i standarda za financijsko izvješćivanje, što je dodatno povećalo značaj računovodstva u poslovnom svijetu.

U 20. stoljeću, računovodstvo je dalje napredovalo s razvojem računovodstvenih softvera i usvajanjem međunarodnih računovodstvenih standarda. Danas, računovodstvo je važan dio poslovnog svijeta i pomaže organizacijama da upravljaju svojim financijskim resursima i donose informirane poslovne odluke.

Tko je Benedikt Kotruljević?

Što je računovodstvo

Benedikt Kotruljević je poznat kao osnivač računovodstva u hrvatskoj povijesti. Rođen je u Dubrovniku 1416. godine i bio je poznat kao pjesnik, humanist i matematičar.

Njegovo najpoznatije djelo je knjiga “Knjiga o trgovini” (1458. godine), koja je prva računovodstvena knjiga na hrvatskom jeziku. Knjiga sadrži detaljna uputstva za vođenje poslovnih knjiga i obračunavanje financijskih transakcija.

Kotruljević je također razvio metode za obračunavanje kamata i uveo nove jedinice mjere, poput novca i težine. Njegove ideje su se brzo proširile i utjecale na razvoj računovodstva u cijeloj Europi.

Kotruljević je bio i prvi hrvatski matematičar koji je proučavao geometriju, trigonometriju i astronomiju. Njegovo djelo “O matematici” (1463. godine) sadrži mnoge nove matematičke teorije i metode.

Benedikt Kotruljević je bio važan znanstvenik i pionir u području računovodstva. Njegova djela su utjecala na razvoj računovodstva u cijeloj Europi i ostala su važna referenca za računovođe i poslovne ljude.

Tražite kvalitetno i pouzdano računovodstvo?

Osigurajte stabilno poslovanje i uredne poslovne knjige