Predložak (Word dokument) – Potvrda o sklopljenom ugovoru o radu na određeno vrijeme sa zaposlenikom