Predložak (Word dokument) – Potvrda o sklopljenom ugovoru o radu na neodređeno vrijeme sa zaposlenikom