Privremeno ustupanje radnika u inozemstvu ili ustupanje radnika jednog poslodavca povezanom društvu propisano je Zakonom o radu (NN 93/14 i 127/17).

Uvjeti rada i zapošljavanja ustupljenih radnika

U važećem Zakonu o radu postoje odredbe kojima se provodi Direktiva EU/EP 2008/104, koje se odnose na rad putem agencija za privremeno zapošljavanje. Prema toj Direktivi uvjeti rada i zapošljavanja ustupljenih radnika moraju biti jednaki onima koji vrijede i za radnike koji su izravno zaposleni kod nekog poslodavca.

Privremeno ustupanje radnika u inozemstvo

Zakon o radu, članak 10., članak 18. i članak 46., regulira privremeno ustupanje radnika u povezana društva u inozemstvu.

Prema članku 10. stavak 3. poslodavac može svog radnika privremeno ustupiti u povezano društvo u inozemstvu u neprekidnom trajanju od najduže šest mjeseci na temelju sporazuma dvoje poslodavaca i pisane suglasnosti radnika.

Trebate pomoć kod osnivanja tvrtke u Hrvatskoj?

Uvjeti za privremeno ustupanje radnika

Privremeno ustupanje radnika drugom povezanom društvu dozvoljeno je uz određene uvjete:

 • Poslodavac nema potrebu za radom radnika
 • Ustupanje radnika je privremenog karaktera i neprekidno traje najviše 6 mjeseci
 • Radnik se privremeno ustupa u povezano društvo prema članku 473. Zakona o trgovačkim društvima – društva povezana poduzetničkim ugovorima
 • Sklopljen sporazum povezanih društava prema članku 10. stavak 4. Zakona o radu. Prema članku 45. Zakona o radu propisane su obvezne regulative takvih ugovora koji uz opće uvjete poslovanja agencije za privremeno zapošljavanje mora sadržavati i sljedeće:
  • Naziv i sjedište povezanih društava
  • Ime, prezime i adresa prebivališta radnika. Datum početka i završetka privremenog ustupanja radnika i broj radnika koji će biti ustupljeni.
  • Mjesto rada i poslovi radnika koje će obavljati
  • Plaća radnika, način i razdoblje u kojem poslodavac mora ispostaviti obračun za isplatu plaće te podatke o propisima koje koji se kod korisnika primjenjuju za utvrđivanje plaće.
  • Radno vrijeme, dnevno i tjedno.
  • Podatke o osobi ovlaštenoj za zastupanje ustupljenih radnika.
Privremeno ustupanje radnika povezanom društvu

Prema članku 18. stavak 4. i 5. Zakona o radu, radnika je moguće ustupiti u povezano društvo u zemlji i inozemstvu na rad u trajanju od najdulje dvije godine uz pisanu suglasnost radnika.

Sporazum o ustupanju radnika

Povezana društva trebaju sastaviti sporazum o ustupanju radnika sukladno članku 25. stavak 1. i 2. Zakona o radu.

Evidencija o radnicima

Poslodavac je dužan voditi evidenciju o radnicima koji su kod njega zaposleni prema članku 5. stavak 1. i 2. ZOR-a, te Pravilniku o načinu i sadržaju vođenja evidencije o radnicima.