Obveza prijave vlasničkog ulaganja

Direkcija za statistiku odnosa s inozemstvom Hrvatske narodne banke u skladu s člancima 6., 7., 8. i 9. Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (Narodne novine, br. 103/12, 10/14, 45/15, 13/17) provodi statističko istraživanje o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima.

Obveznici dostavljanja prijave su svi rezidenti, domaće pravne i fizičke osobe koje su ostvarile vlasnički udio u inozemstvu.

Prijava se podnosi na obrascu IU-IP (Prijava inozemnog vlasničkog ulaganja) u roku od 30 dana nakon isteka mjeseca u kojem su obavljena vlasnička ulaganja. Prijavljuju se sva inicijalna ulaganja (bez obzira na uplaćeni iznos) u inozemstvo ili iz inozemstva, kojima se osniva novo društvo i/ili kojima su stečene dodatne dionice ili udjeli u kapitalu nerezidenta/rezidenta pravne osobe. Osim toga, prijavljuju se svi naknadni vlasnički ulozi kojima se povećava temeljni kapital ili neka druga komponenta kapitala pravne osobe, a koja iznosi minimalno 100 000,00 kuna.

Obrazac s uputama za popunjavanje i pripadajućom zakonskom regulativom nalaze se na web stranici Hrvatske narodne banke na sljedećoj poveznici: Statistika odnosa s inozemstvom – HNB

Popunjeni obrazac se dostavlja na e-mail adresu: ipu@hnb.hr