Potpore za zapošljavanje u 2022. stavljaju u prvi plan radnike koji su u nepovoljnom položaju. Što znači da su ciljane skupine osobe koje nisu bile zaposlene u posljednjih šest mjeseci, te osobe koje nemaju radnog staža, a zapošljavaju se na poslovima za koje nisu školovane. U tu skupinu također ulaze radnici bez srednjoškolskog obrazovanja, starije osobe od 50 godina, te mlađe osobe u dobi od 15 do 24 godine. Svi oni spadaju u prvu ciljanu skupinu i njihove potpore se ugovaraju na 12 mjeseci.

Druga ciljana skupina su osobe sa invaliditetom, koje moraju biti u evidenciji nezaposlenih osoba. Trajanje mjere za tu ciljanu skupinu je 24 mjeseca.

Tko može zatražiti potpore za zapošljavanje?

Poslodavci koji mogu aplicirati za potpore moraju imati najmanje jednog radnika prijavljenog na puno radno vrijeme unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva. Drugi uvjet zapošljavanja uz potporu je povećavanje broja zaposlenih, a koje ne može biti veće od prosječnog broja zaposlenih u posljednjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva. Poslodavci koji imaju smanjenje broja zaposlenih u posljednjih godinu dana mogu aplicirati za potporu samo u slučaju opravdanog smanjenja broja zaposlenih. Opravdano smanjenje obuhvaća otkaz ugovora o radu na zahtjev radnika, nesposobnost radnika za rad, odlazak u mirovinu, smrt, te drugi razlozi osobno uvjetovanog otkaza. Poslodavci koji su imali poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu, kao na primjer, višak radne snage, ne mogu aplicirati za potpore.

Ako poslodavac ispunjava gore navedene uvjete može zatražiti potporu i za više radnika, a da broj radnika za koje se traži potpora ne prelazi 50 posto prosječnog broja zaposlenih u zadnjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva.

Samostalne djelatnosti, Obrt ili OPG

Kada je riječ o organizacijskom obliku obrta, samostalnoj djelatnosti ili OPG-u, tada se mogu koristiti potpore samo za jednu sufinanciranu osobu. S tim da obrtnik/osoba mora biti prijavljena na Mirovinsko i Zdravstveno u svojstvu obrtnika/osobe koja obavlja samostalnu djelatnost minimalno 6 mjeseci od podnošenja zahtjeva, i to na puno radno vrijeme.

Nositelj obrta ili samostalne djelatnosti ne smije biti prijavljen kod drugog poslodavca jer tada ne ulazi u izračun prosječnog broja zaposlenih.

Ako podnositelj zahtjeva ponovno želi koristiti mjeru zapošljavanja, neće se moći pozvati na prethodno navedene uvijete, osim u slučaju da je osobu zaposlenu uz potporu zadržao na radnom mjestu o svom trošku minimalno 6 mjeseci nakon isteka potpore koju je koristio. Ili ako je došlo do osobno uvjetovanog otkaza ugovora o radu.

Isplata sredstava

Ako je u pitanju prva ciljana skupina ( ugovor na 12 mjeseci ) 50 posto iznosa potpore se isplaćuje najkasnije u roku od 30 dana, od dana potpisa ugovora o dodjeli potpore, ako je do toga trenutka dostavljena bjanko zadužnica. Preostalih 50 posto se isplaćuje u roku 30 dana od isteka prvih 6 mjeseci korištenja potpore.

Ako je ugovor na 24 mjeseca ( 2. ciljana skupina ) 25 posto potpore se isplaćuje u roku 30 dana od trenutka potpisa ugovora o dodjeli potpore, ako je do tog trenutka dostavljena i bjanko zadužnica. Preostali dio iznosa potpore se isplaćuje u roku 30 dana od isteka prvih 6 mjeseci korištenja potpore.

Treba naglasiti da se iznosi potpora mogu se povećavati ili smanjivati tijekom sufinanciranja, a da se pritom ne treba pribaviti suglasnost podnositelja zahtjeva.

U tablici u nastavku možete vidjeti koliki su iznosi potpora za pojedine ciljane skupine.

Osobe bez završene osnovne škole i stečene kvalifikacije Osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem Osobe sa zvanjima stečenim po programima visokoškolskog obrazovanja
Mjesečni paušalni iznos sa poreznom olakšicom 1. ciljana skupina 1.870,00 kn 2.280,00 kn 2.860,00 kn
Mjesečni paušalni iznos sa poreznom olakšicom 2. ciljana skupina 3.040,00 kn 3.710,00 kn 4.640,00 kn
Mjesečni paušalni iznos bez porezne olakšice 1. ciljana skupina 2.180,00 kn 2.660,00 kn 3.330,00 kn
Mjesečni paušalni iznos bez porezne olakšice 2. ciljana skupina 3.540,00 kn 4.330,00 kn 5.410,00 kn
Najniži mjesečni bruto 1 iznos plaće temeljem ugovora o radu za sufinanciranu osobu 4.687,50 kn bruto 1 iznos plaće 5.722,20 kn bruto 1 iznos plaće 7.152,75 kn bruto 1 iznos plaće

izvor:HZZ