Popust na knjigovodstvene usluge za korisnike potpora za samozapošljavanje 

Samozapošljavanje odnosno otvaranje tvrtke bez moralne potpore obitelji i prijatelja već je teško i neki budući poduzetnici se na to teško odlučuju, a još je teže otvoriti poduzeće bez novčane potpore. Na sreću onih koji se odvaže na otvaranje tvrtke Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) daje poticaje za samozapošljavanje nezaposlenim osobama i to u iznosu od 75 do 100 000,00 kuna.

Zatražite ponudu za knjigovodstvene usluge

Poticaji za samozapošljavanje mogu biti korišteni za prihvatljive troškove među kojima se nalaze knjigovodstvene usluge, izrada i održavanje interetske stranice, izrada logotipa i sl., a Đina d.o.o. nudi popust od 20% za knjigovodstvene usluge prvu godinu vašeg poslovanja! 

– 20% popusta

na knjigovodstvene usluge

za tvrtke osnovane poticajima za samozapošljavanje HZZ-a

Poticaji za samozapošljavanje HZZ-a

Ponovno je moguće dobiti poticaje za samozapošljavanje nakon privremene obustave sredinom ožujka, ali pod strožim uvjetima nego je to bilo ranije. Izmjene uvjeta potpore za samozapošljavanje odnose se na trajanje mjere, prihvatljive djelatnosti i visinu potpore. Po novome, ugovorno razdoblje s HZZ-om više ne traje 12 mjeseci, nego 24 mjeseca. U prvih 12 mjeseci korištenja potpore za samozapošljavanje korisnici potpore dužni su opravdati dodijeljena sredstva, a drugih 12 mjeseci dužni su održavati poslovnu aktivnost uz samostalno podmirivanje obveza doprinosa. Iznos potpore za samozapošljavanje određuje se prema budućoj djelatnosti u iznosu od 75 000,00 kn do 100 000,00 kn, a moguće je dobiti i dodatnih 10 000,00 kn za jedan poslovni subjekt ako se potpora za samozapošljavanje kombinira s osposobljavanjem na radnom mjestu.

Zahtjev za dodjelu potpore moguće je predati najkasnije do 31.10.2020. godine ili do iskorištenja sredstava.

Iznos potpore dodjeljuje se u dvije skupine podijeljene prema djelatnostima

1.skupina – Potpora u iznosu do 100 000,00 kuna dodjeljuje se za djelatnosti:

 • rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
 • prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)
 • opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
 • opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
 • građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

2.skupina – Potpora u iznosu do 75 000,00 kuna dodjeljuje se za djelatnosti:

 • Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
 • Prijevoz i skladištenje
 • Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
 • Informacije i komunikacije
 • Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
 • Obrazovanje
 • Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
 • Ostale uslužne djelatnosti

Neprihvatljive djelatnosti za potporu za samozapošljavanje

Za neke djelatnosti više nije moguće zatražiti potporu za samozapošljavanje, a radi se o djelatnostima iz poljoprivrede, financijske djelatnosti, osiguranja i poslovanje nekretninama itd.

Potpora za samozapošljavanje ne može se dodijeliti za sljedeće djelatnosti:

 • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (odjeljci: 01-03)
 • Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (odjeljak 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica – odnosi se na zastupanje u prodaji raznovrsnih proizvoda poput prodaje od vrata do vrata, provizijske prodaje, akviziterstva)
 • Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (odjeljak 55)
 • Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (odjeljci: 64-66)
 • Poslovanje nekretninama (odjeljak 68)
 • Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (odjeljak 69.1 pravne djelatnosti)
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti:
  • 77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup
  • 78 Djelatnosti zapošljavanja
  • 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • Umjetnost, zabava i rekreacija: 93.19 Ostale sportske djelatnosti
 • Sve djelatnosti sezonskog karaktera te djelatnosti vezane isključivo uz turističku sezonu
Udruživanje korisnika potpore za samozapošljavanje

Udruživanje korisnika potpore za samozapošljavanje

Ako potporu za samozapošljavanje zatraži više nezaposlenih osoba, moguće je ostvariti potporu u visini do 320 000,00 kuna. U tom slučaju, maksimalni iznos potpore može ostvariti samo jedan korisnik, dok ostali (suosnivači) mogu ostvariti potporu u najvišem iznosu do 55 000,00 kuna. I u slučaju udruživanja korisnika potpore moguće je dobiti dodatnih 10 000,00 kuna za osposobljavanje na radnom mjestu ako su zadovoljeni svi kriteriji za tu mjeru.

Iznos potpora za udruživanje u poslovne subjekte:

U slučaju osnivanja zadruge i zapošljavanja u zadruzi, gornja granica iznosa potpore za samozapošljavanje za pet osoba koje se udružuju iznosi za: ­

 1. skupinu do 320.000,00 kn ­
 2. skupinu do 295.000,00 kn ­

U slučaju osnivanja i zapošljavanja u trgovačkom društvu, gornja granica iznosa potpore za samozapošljavanje za najviše 4 osobe iznosi za:

 1. skupinu do 265.000,00 kn ­
 2. skupinu do 240.000,00 kn ­

U slučaju otvaranja obrta ili slobodne profesije potpora se može dodijeliti za najviše dvije osobe te je gornja granica iznosa potpore za samozapošljavanje za:

 1. skupinu do 155.000,00 kn ­
 2. skupinu do 130.000,00

Detaljnije o uvjetima potpore pročitajte na stranici mjere.hr