Prije preuzimanja radova u Njemačkoj, potrebno je da strane tvrtke obave duži niz prijava. U slučaju „reglementiranih zanimanja” (zanimanja za koja je potrebna stručna kvalifikacija) to je među ostalim i potvrda obrtničke ili gospodarske komore matične zemlje da tvrtka ima registriranu djelatnost odnosno da tu djelatnost obavlja u matičnoj zemlji te EU potvrda kao dokaz strukovne kvalifikacije.

Njemačke tvrtke sa podizvođačima iz Hrvatske

Kod suradnje Hrvatske tvrtke s Njemačkom tvrtkom potrebno je poštovati Ugovor o izaslanju (Entsendegesetz), koji regulira i minimalnu plaću izaslanog radnika. Postoji i obveza da se izaslani radnici prijavljuju carini i da se tvrtka, u vrijeme dok svoje usluge pruža u Njemačkoj, registrira kod Obrtničke komore ili Gospodarsko-trgovačke komore.

Ako hrvatski radnici rade prema Saveznom okvirnom tarifnom ugovoru u građevinarstvu i njima sličnim poslovima, općeobvezujućem tarifnom ugovoru ili na poslovima čišćenja
zgrada, onda podizvođač mora radnicima davati propisanu minimalnu plaću.

Osim toga podizvođač mora svoj rad prijaviti Saveznoj financijskoj direkciji – zapad, u Kölnu:
Bundesfinanzdirektion West
Wörthstraße 1-3
50668 Köln

Na primjer, ako carina provjerava podatke, potrebno je imati evidenciju radnih sati kao i druge dokumente i to sve na njemačkom jeziku.

Ako se usluga, koja se izvodi prema Zakonu o obrtu mora registrirati, onda se to mora prijaviti mjesnoj obrtničkoj komori. Europska poduzeća iz građevinskog sektora se moraju registrirati i kod SOKA-BAU (Nezavisni građevinski fond – Fond za plaćanje naknade za godišnji odmor građevinskih radnika) te plaćati doprinose. Ako je jedan EU podizvođač kod nosioca socijalnog osiguranja matične zemlje zatražio A1-Potvrdu o izaslanju, onda radnici za vrijeme svog 24-mjesečnog rada u Njemačkoj ostaju osiguranici u matičnoj zemlji, ali najduže 24 mjeseca. Ako su radnici na radu u Njemačkoj najviše 183 dana godišnje, onda oni ostaju porezni obveznici matične zemlje. Pročitajte više o plaćanju poreza u Njemačkoj.

Porezni odbitak na građevinske radove

Hrvatski podizvođač se u Njemačkoj ne mora porezno registrirati, ako je naručitelj njemačka tvrtka. Hrvatski podizvođač ispostavlja neto račune, s napomenom prijenosa poreznog duga sukladno paragrafu § 13b Zakona o porezu na promet. Ako hrvatski poduzetnik ima potvrdu da je oslobođen poreza (Nultu potvrdu), onda ni njemački poslodavac ne mora njemačkoj financijskoj upravi plaćati porezni odbitak na građevinske radove (Bauabzugsteuer) u visini od 15 %.

Njemački poslodavci bi trebali na uvid dobiti sljedeće dokumente:

 • Iskaznicu (putovnicu ili osobnu kartu)
 • Dokaz o zakonskom sjedištu u matičnoj zemlji
 • A1 Potvrdu socijalnog osiguranja matične zemlje
 • Potvrdu da je registriran (Dienstleistungsanzeige) kod obrtničke komore i da se obavlja navedena djelatnost u matičnoj zemlji (samo kod obrta navedenih u Zakonu o obrtu)
 • Riješiti pitanje članstva kod Nezavisnog građevinskog fonda (SOKA-BAU)
 • Provjeriti dužnosti porezne registracije (ne postoji kod Ugovora o djelu s tvrtkama)
 • Potvrda o oslobađanju od poreznog odbitka na građevinske radove (Bauabzugssteuer) – Nulta porezna potvrda
 • Dobro formuliran podizvođački ugovor
 • Pismeno ugovoriti davanje minimalne plaće i doprinosa za Nezavisni građevinski fond
 • (SOKA-BAU); važne informacije i upute možete pronaći na www.soka-bau.de/
 • Građevinski dnevnik (početak, pauze i završetak radnog vremena) / obrazac možete pronaći na www.soka-bau.de/
 • Prijava i upite kako i gdje regulirati plaćanje radnika i poreza na dobit, reguliraju se na poreznoj upravi Kassel-Hofgeismar.

Savjeti za kraj

 • Za otvaranje tvrtke dovoljna je prijava djelatnosti u općini sjedišta poduzeća
 • Kod pojedinih slučajeva može biti zatražena dozvola nadležnog tijela / komora
 • Ovisno o gradu / općini mogu biti tražene dvije ponude odnosno ugovori sa tvrtkama ili oglasi u novinama
 • Samostalan ured (ne poštanska adresa)
 • Majstorski ispit / EU-potvrda
 • Zatražiti A1 potvrde za sve radnike
 • Registracije podružnice cca. 1-2 dana.

Troškovi pri otvaranju podružnice u Njemačkoj

 • Prijava odnosno otvaranje obrta / tvrtke cca. 20 – 30 EUR
 • Prijava pri financijskoj instituciji (sa strane poreznog savjetnika) cca. 60 EUR

Mjesečni troškovi

 • Porezni savjetnik cca. 60 EUR – 120 EUR
 • Zdravstveno osiguranje cca. 250 EUR – 380 EUR
 • GEZ (radio) cca. 17 EUR – 25 EUR
 • Najam ureda
 • Banka
 • Osiguranja
 • Porezi/Prirez/Porez za općinu/Porez na dobit
 • Obračun plaća za radnike cca. 10 EUR – 18 EUR