Od 1.1.2021. na snagu stupaju porezne izmjene kojima se smanjuje porez na dohodak, povećava se minimalna plaća, povećava se minimalna osnovica za obračun doprinosa za zaposlene članove uprave, smanjuje se porez na dobit i ukida se oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu dobara. U nastavku detaljnije saznajte što nam donose porezne izmjene od 1. siječnja 2021. godine.

Izmjene Zakona o porezu na dohodak

U 2021. godini smanjuje se porez na dohodak pa će tako osoba koja je u 2020. primila neto plaću od 4 573,44 kune, a bruto u iznosu od 6 000,00 kuna, prirez plaća gradu Zagrebu i nema dodatnih odbitaka, od 2021. primiti će plaću veću za 37,76 kuna.

Porezne izmjene obuhvaćaju i paušaliste

Smanjena stopa poreza na dohodak od 10% umanjit će porez i prirez na dohodak koji se plaćaju prilikom isplate dobiti iz trgovačkih društava kao i porez i prirez na dohodak ostvaren od samostalne djelatnosti u paušalnom oporezivanju.

Sve promjene poreznih stopa poreza na dohodak potražite u tablici:

Vrsta dohotka Stara stopa Nova stopa
Dohodak od nesamostalnog rada (plaća) 24% do 30 000,00 kn mjesečno

 


36% iznad 30 000,00 kn mjesečno

20% do 30 000,00 kn mjesečno

 


30% iznad 30 000,00 kn mjesečno

Drugi dohodak 24% 20%
Dohodak od najma 12% 10%
Dohodak od imovinskih prava 24% 20%
Dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava 24% 20%
Dohodak od kapitala po osnovi kamata 12% 10%
Dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja imovine i korištenja usluga 36% 30%
Dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka 12% 10%
Dohodak od kapitala po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica 24% 20%
Dohodak od kapitala po osnovi dividendi i udjela u dobitku 12% 10%
Drugog dohotka po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena 54% 60%
Godišnji porez na dohodak 24% do 360 000,00 kn

 


36% iznad 360 000,00 kn

20% do 360 000,00 kn

 


30% iznad 360 000,00 kn

Porez na dohodak smanjuje se i za paušalne obrtnike

Paušalisti će od sljedeće godine plaćati manji porez na dohodak, a u tablici saznajte koliko će iznositi porez na dohodak prema poreznim razredima.

Ostvareni ukupni primitci tijekom godine Godišnja porezna osnovica Godišnji paušalni porez na dohodak u 2020. godini Godišnji paušalni porez na dohodak u 2021. godini
Od 0,00 do 85 000,00 12 750,00 1530,00 1275,00
Od 85 000,01 do 115 000,00 17 250,00 2 070,00 1 725,00
Od 115 000,01 do 149 500,00 22 425,00 2 691,00 2 242,50
Od 149 500,01 do 230 000,00 34 500,00 4 140,00 3 450,00
Od 230 000,01 do 300 000,00 45 000,00 5 400,00 4 500,00

Veća minimalna plaća

Uredbom o visini minimalne plaće za 2021. godinu (NN 119/2020) donesenoj 29. listopada 2020. godine koja će vrijediti od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. utvrđena je minimalna plaća u bruto iznosu od 4 250,00 kuna, odnosno 3 400,00 kuna neto, a odnosi se na puno radno vrijeme radnika.

Veća osnovica za obračun doprinosa za zaposlene članove uprave

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa, za rad u punom radnom vremenu osiguraniku koji je i član uprave trgovačkog društva ili upravitelj zadruge, ne može biti niža od 65% prosječne mjesečne bruto plaće isplaćene u RH u prvih osam mjeseci prethodne godine, stoga će za razdoblje od siječnja 2021. godine iznositi 5 967,65 kuna umjesto 5 682,30 koliko je iznosila u 2020. godini. To je povećanje za 285,35 kuna.

Izmjene poreza na dodanu vrijednost

Povećava se prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama na 15 milijuna kuna godišnje umjesto dosadašnjih 7,5 milijuna. Ako porezni obveznici žele primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama od 1. siječnja 2021., najkasnije do 20. siječnja 2021. trebaju podnijeti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Proširuje se mogućnost primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu iz trećih zemalja. Smatrat će se da je PDV pri uvozu plaćen ako ga porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a iskaže kao obvezu u prijavi PDV-a, a za takav način obračunavanja i plaćanja PDV-a prethodno mu je, uz ispunjene uvjete, Carinska uprava izdala odobrenje o plaćanju PDV-a pri uvozu putem prijave PDV-a.

Ukida se oslobođenje od plaćanja PDV-a za male pošiljke uvezene u Europsku uniju čija je vrijednost manja od 22 eura.  Kod prodaje dobara na daljinu vrijednosti do 1.125 kuna, od strane poreznog obveznika koji nema sjedište u EU putem uporabe elektroničkog sučelja osobi koja nije porezni obveznik u EU, isporučiteljem će se smatrati porezni obveznik koji putem elektroničkog sučelja omogućuje prodaju te će on biti obvezan obračunati PDV.

Manji porez na dobit

Porezne izmjene uključuju u smanjenje stope poreza na dobit za porezne obveznike koji ostvaruju prihode do 7,5 milijuna kuna godišnje s 12 na 10%.

Izmjene Zakona o fiskalizaciji

Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom  od 1. siječnja 2021. godine biti će obvezna primjena QR kôda na računima obveznika fiskalizacije.