HUP-Udruga poslodavaca graditeljstva i Sindikat graditeljstva Hrvatske potpisali su novi, izmijenjeni Kolektivni ugovor za graditeljstvo prema kojem će najniža osnovna plaća za najjednostavnije poslove od 1. kolovoza biti 5.100 kuna. Time će minimalna plaća u ovom sektoru porasti za 900 kuna.

Četvrte izmjene kolektivnog ugovora za graditeljstvo

Nakon gotovo 6 mjeseci kolektivnih pregovora HUP-Udruga poslodavaca graditeljstva (HUP-UPG) koji je predvodio predsjednik Mirko Habijanec i Sindikat graditeljstva Hrvatske (SGH) na čelu s Jasenkom Vukšić, potpisali su Kolektivni ugovor o četvrtim izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo. Kolektivni ugovor za graditeljstvo (KUG) je potpisan 2015. godine, a posljednje izmjene i dopune 2020. godine.

Prema važećem KUG-u, osnovna plaća za najjednostavnije poslove je ugovorena u iznosu 4.200,00 kuna, dok će prema četvrtim izmjenama i dopunama KUG-a, nova najniža osnovna plaća od 1. kolovoza 2022. godine iznositi 5.100 kuna. To je povećanje od 21,4 posto, dok su ostale osnovne plaće prema grupama složenosti posla, ugovorene u bruto-iznosu, s nešto sporijim rastom.

Ponovno otvaranje pregovora do 1. svibnja 2023.

S obzirom na složenost gospodarske situacije (rast cijena i inflacija), socijalni partneri su se obvezli na ponovno otvaranje pregovora do 1. svibnja 2023. godine. Osnovne plaće po složenosti posla su ugovorene u rasponu od 5.100 kuna bruto za najjednostavnije poslove do 15.000 kuna bruto za odgovorne osobe pravnih osoba.

Porast osnovnih plaća radnika po složenosti posla od 5,64 % do 21,4 %

Potpisivanjem četvrtih izmjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo se utvrđuje porast osnovnih plaća radnika po složenosti posla u graditeljstvu od 5,64 posto do 21,4 posto. Cilj ovoga povećanja je zadržavanje domaćih radnika i približavanje konkurentnosti plaća u odnosu na zapadne zemlje, gdje je potrebno da plaće radnika u graditeljstvu što prije dosegnu razinu od polovice plaće radnika u Njemačkoj.

Izmjenom kolektivnog ugovora povećavaju se i materijalna prava, naknade za prijevoz, regresi i božićnice

Osim plaća, povećana su i neka materijalna prava radnika (rasponi terenskog dodatka povećani su na 130 – 200 kuna po danu, odnosno od 80 – 130 kuna ako radnik dolazi svaki dan kući. Ugovorena je mogućnost isplate neoporezivog novčanog iznosa za prehranu u visini 416 kuna mjesečno, a naknada za prijevoz na posao i s posla na 1,20 kn po km udaljenosti od prebivališta do mjesta rada. Povećane su i prigodne nagrade kao što su regres i božićnica.

Dnevnice za službena putovanja

Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu jesu naknade za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu u kojem je radnik upućen na službeno putovanje i to iz mjesta u kojem je mjesto rada ili iz mjesta prebivališta/uobičajenog boravišta radnika koji se upućuje na službeno putovanje u drugo mjesto (osim u mjesto u kojemu ima prebivalište ili uobičajeno boravište), a udaljenost je najmanje 30 kilometara.

Kriteriji za ostvarenje dnevnice

Iznos pune dnevnice za Republiku Hrvatsku iznosi 200 kn.

  • od 8 do 12 sati – pola dnevnice
  • preko 12 sati – puna dnevnica

Inozemna dnevnica određena za stranu države u koju se službeno putuje obračunava se od sata prelaska granice Republike Hrvatske, a dnevnice određene za stranu države iz koje se dolazi, do sata prelaska granice Republike Hrvatske.

  • od 8 do 12 sati – pola dnevnice
  • preko 12 sati – puna dnevnica

Primjer: ako putujete iz Hrvatske u Njemačku preko Slovenije i Austrije i ako do granice s Njemačkom stignete u vremenu manjem od 12 sati od prelaska granice sa Slovenijom, obračunava se dnevnica za Njemačku.