Otvaranje obrta ili poduzeća. Što je bolje za Vas?

Otvaranje obrta ili neke vrste poduzeća poput jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) ili d.o.o., ljudima ponekad život čini nepodnošljivim. Iako otvaranje poduzeća ili obrta nije najteža stvar koju ćete morati svladati, postoje neke stvari koje valja znati prije nego se odlučite na otvaranje obrta ili nekog oblika poduzeća.

Razlike između obrta i poduzeća

Broj obrtnika u Hrvatskoj počeo se smanjivati unatrag dvije godine i to drastično. Iako nažalost ima onih obrtnika koji su svoje obrte morali zatvoriti, mnogo je više onih koji zapravo i dalje rade svoj posao, ali u jednostavnom društvu s ograničenom odgovornošću ili onom starijem obliku – društvu s ograničenom odgovornošću.

Otvoriti j.d.o.o. danas je vrlo popularan način pokretanja vlastitog posla što uvelike pomažu poticaji za samozapošljavanje HZZ-a. Upravo zbog prilike za dodjelu bespovratnih sredstava sa zavoda mnogi se obrtnici odlučuju na zatvaranje obrta i otvaranje poduzeća.

Primjerice, ako ste otvorili paušalni obrt i poslujete već godinu i pol ili dvije, obrt u jednom trenutku može postati premali za Vaše potrebe. Ako se vaš posao razvije i imate potrebu za većom proizvodnjom ili radnom snagom rasti će i vaši troškovi koje otvaranjem poduzeća možete umanjiti.

Otvaranje obrta | Otvaranje poduzeća

Sustav poreza na dohodak

Obrtnik može birati u kojem sustavu oporezivanja želi biti pa tako sa svojim prihodima možete ući u sustav poreza na dohodak gdje je stopa oporezivanja od 12 do 40%, a možete odabrati i sustav poreza na dobit ili paušalno oporezivanje obrta.

Obrt i poduzeće – sustav PDV-a

Obrt ne mora biti u sustavu PDV-a, a u sustav Poreza na dodanu vrijednost obrtnik ulazi tek ako premaši godišnje prihode od 300 000 kuna.

Dakle, u slučaju da želite otvoriti obrt, svoje usluge i proizvode na tržištu možete ponuditi po „nižoj“ cijeni što Vam pruža prednost pred jednim dijelom konkurencije.

Negativna strana ove priče je u tome što ne možete priznati pretporez po ulaznim računima, te vam oni u obrtu samo predstavljaju trošak poslovanja.

U slučaju da želite otvoriti poduzeće, j.d.o.o. ili d.o.o. možete i ne morate biti u sustavu PDV-a, ali ako imate ulaznih računa dobavljača za nabavljenu robu, ulazak u sustav PDV-a je dobra ideja.

Pročitajte moje pozitivno iskustvo s otvaranjem obrta i Zavodom za zapošljavanje

Dražen Stopić

Naplata računa u obrtu i poduzeću

Obrtnici su u povoljnijoj poziciji kod naplate računa u odnosu na tvrtke. Obrtnik račun izdaje po obavljenoj transakciji, a poduzeće je u obvezi PDV-a po ispostavljenim računima. Osim onih koji mogu primijeniti odredbe čl.125 Zakona o PDV-u, kojim je propisan postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama.

Porez na predujam dobitiDobit i raspolaganje zarađenim novcem

I u ovom slučaju obrtnik je u prednosti pred poduzetnikom. Obrtnik može novcem koji je zaradio u svom obrtu raspolagati kako god on želi jer je to njegov osobni dohodak.

Poduzetnik prije isplate dobiti treba oprezno procijeniti ima li za isplatu osnove u ostvarenim rezultatima poslovanja. Preporuka je da prije donošenja odluke o isplati predujma dobiti, knjigovodstvo sastavi račun dobiti i gubitka za dio poslovne godine i utvrdi ima li raspoložive dobiti za isplatu.

Ako se obračunom utvrdi da nema dobiti, a ista se ipak isplati, znatno raste porezna obveza. Tada stopa poreza više nije 12%, nego 36%. Isplatitelj je obvezan od isplaćenog iznosa ustegnuti 12% poreza na dohodak od kapitala i mogući prirez.