Kako otvoriti podružnicu strane tvrtke u hrvatskoj?

Osnivanje podružnice stranog osnivača

Za upis podružnice stranog osnivača u sudski registar prema važećem Zakonu o Trgovačkim društvima, prijavi za upis podružnica u sudski registar prilažu se u izvorniku i ovjerenome prijevodu na hrvatski jezik:

  1. Izvadak iz sudskog registra ovjeren i potpisan, ne stariji od 30 dana (dokaz da je osnivač upisan u registar u državi u kojoj ima registrirano sjedište iz kojega se vidi njegov pravni oblik i vrijeme kada je upisan u taj registar i broj pod kojim se vodi u tom registru, predmet poslovanja te osobe ovlaštene na zastupanje i opseg njihovih ovlasti ili, ako je osnovan u zemlji gdje se ne upisuje u takav registar, valjane isprave o osnivanju javno ovjerene po propisima zemlje u kojoj osnivač ima registrirano sjedište iz kojih su vidljivi njegov pravni oblik i vrijeme osnivanja, predmet poslovanja te osobe ovlaštene na zastupanje i opseg njihovih ovlasti te sve prevedeno po ovlaštenom sudskom tumaču.
  2. Prijepis izjave o osnivanju, društvenog ugovora ili statuta osnivača, javno ovjereni po propisima zemlje u kojoj osnivač ima registrirano sjedište te sve prevedeno po ovlaštenom sudskom tumaču
  3. Javno ovjereno skraćeno posljednje godišnje financijsko izvješće osnivača, prevedeno po ovlaštenom sudskom tumaču

Za sastav isprava kod javnog bilježnika potrebno je dostaviti još i osobnu iskaznicu ovlaštenih osoba za društvo osnivača te podatke (kopiju osobne iskaznice/putovnice) za osobu koja će zastupati podružnicu u Hrvatskoj.

Koliko košta osnivanje podružnice i što je još potrebno?

Za osnivanje podružnice trošak javnog bilježnika iznosi cca 3.000,00 kuna, a trošak sudskih pristojbi od 400,00 kuna. Trebate imati OIB za društvo osnivača strane podružnice, za direktora toga društva i za voditelja podružnice. OIB se može izvaditi u Poreznoj upravi, Zagreb, Avenija Dubrovnik 32. Za strano društvo ga može izvaditi direktor stranog društva s izvatkom iz sudskog registra ovjerenim i potpisanim od ovlaštenog tijela.

Za osnivanje podružnice još vam je potrebno:

  • naziv podružnice
  • adresa
  • voditelj podružnice
  • djelatnosti kojima bi se podružnica bavila.