Što je OIB – osobni identifikacijski broj?

OIB, odnosno osobni identifikacijski broj izdaje se građanima RH kao i stranim fizičkim i pravnim osobama. OIB za strance izdaje se onima koji se upisuju u službene evidencije odobrenja boravka te ako je strana osoba postala porezni obveznik prema posebnom propisu kao što je npr. obračun drugog dohotka, obračun poreza po odbitku i ostalo. Osobni identifikacijski broj je stalna i obvezna oznaka svake osobe u pravnom sustavu RH i smatra se poreznim brojem za potrebe oporezivanja.

Osobni identifikacijski broj za strance potrebno je zatražiti ako

  • Planirate otvoriti tvrtku u Hrvatskoj i/ili platiti porez u Hrvatskoj
  • Otvarate bankovni, telefonski ili komunalni račun u Hrvatskoj
  • Planirate boraviti u Hrvatskoj dulje od uobičajenog turističkog boravka i prijavljujete se za boravak u RH
  • Planirate kupiti nekretninu u Hrvatskoj

Zahtjev za dodjeljivanje OIB-a za strance

Osobni identifikacijski broj

Da bi strana fizička osoba dobila OIB u Hrvatskoj potrebno je ispuniti Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem osobnog identifikacijskog broja i priložiti kopiju putovnice. U slučaju da strana fizička osoba ne posjeduje putovnicu uz Zahtjev mora priložiti europsku osobnu iskaznicu (državljani EU) ili identifikacijski dokument iz države državljanstva uz dokaz o pripadajućem državljanstvu.

Strana pravna osoba također mora ispuniti Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem osobnog identifikacijskog broja i priložiti Akt o osnivanju (rješenje ili izvadak iz nadležnog registra na hrvatskom jeziku).

OIB je nakon predaje Zahtjeva najčešće dodijeljen u roku od nekoliko minuta.

Zahtjev za dodjeljivanje osobnog identifikacijskog broja uz punomoć

Kada Zahtjev za dodjeljivanje OIB-a za stranca podnosi opunomoćenik, uz prethodno navedene dokumente potrebno je dostaviti i punomoć koja mora biti izdana za postupak određivanja i dodjeljivanja OIB-a. Punomoć za predaju Zahtjeva za dodjeljivanje OIB-a mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku ili prevedena na hrvatski. Punomoć ne treba biti ovjerena kod javnog bilježnika, osim u slučaju sumnje u njezinu vjerodostojnost.


Propisi o OIB-u:

Zakon o osobnom identifikacijskom broju (NN 60/08)

Pravilnik o osobnom identifikacijskom broju (NN 1/09, 117/10, 125/13 i 31/15)

Opći porezni zakon (NN 115/16)