Izmjene Zakona i propisa u 2023. godini

Početak 2023. godine donosi niz promjena koje će utjecati na poslovanje poduzetnika. Najveća promjena je uvođenje eura kao zakonskog sredstva plaćanja u Republici Hrvatskoj, što će zahtijevati prilagodbu poslovnih procesa i knjigovodstvenih evidencija. Osim toga, očekuju se i izmjene u području radnih odnosa, poput promjene minimalne plaće, te izmjene iznosa osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja. Kako bi se uspješno prilagodili ovim promjenama, važno je poznavati nova pravila i pratiti rokove aktivnosti vezane uz uvođenje eura. Pročitajte više o tome što donosi početak 2023. godine i koje su nove obveze koje će se primjenjivati u poslovanju.

Uvođenje eura u Republici Hrvatskoj

Od početka 2023. godine, euro će postati zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj. Zakon o uvođenju eura kao službene valute regulira cijeli proces zamjene kune eurom i sadrži odredbe o prilagodbama koje moraju provesti svi subjekti, uključujući obvezu dvojnog iskazivanja, izradu proračuna i financijskih planova, prilagodbe poslovnih knjiga i knjigovodstvenih evidencija te prilagodbe cjelokupnog izvještajnog sustava.

Tijekom procesa uvođenja eura, važno je pratiti rokove aktivnosti vezane uz zamjenu kune eurom. Od 1. siječnja 2023., euro će postati zakonsko sredstvo plaćanja u RH, a od 1. siječnja 2023. do 14. siječnja 2023. trajat će razdoblje dvojnog optjecaja.

Obveza dvojnog iskazivanja

Od 1. siječnja 2024., prestaje obveza dvojnog iskazivanja. Uvođenje eura utječe i na obračun plaće, financijsko izvještavanje, vođenje poslovnih knjiga i radno-pravnu dokumentaciju. Plaće i ostale naknade za prosinac 2022. i sve mjesece nakon toga isplaćivat će se u eurima. Isto tako, prijave poreza za 2022. i r