Primanja i naknade izuzete od ovrhe

Novi ovršni Zakon koji je najavljen, trebao bi povećati opseg vrste primanja i naknada izuzetih od ovrhe. Ovršnim Zakonom tako će regres, božićnica, uskrsnica ili terenski dodatak biti izuzeti od ovrhe, a osim dodatnih primanja i naknada izuzetih od ovrhe novi ovršni Zakon predviđa i druge promjene, povoljnije za ovršene građane.

Popis primanja i naknada izuzetih od ovrhe:

Novi ovršni Zakon najavljen je početkom ove godine i prema tim najavama moguće je još ove godine očekivati njegovo stupanje na snagu, a već izuzetim primanjima i naknadama od ovrhe iz sadašnjeg Zakona, dodat će se ova primanja i naknade:

 1. božićnica
 2. uskrsnica
 3. regres do porezno priznatog odbitka
 4. terenski dodatak
 5. pomorski dodatak
 6. sindikalne socijalne pomoći i pozajmice
 7. dnevnice i naknade za službeni put u inozemstvo
 8. naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe
 9. naknade za odvojeni život – u cijelosti

Već izuzeta primanja i naknade od ovrhe iz sadašnjeg Zakona su:

 1. primanja po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja,
 2. primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju,
 3. primanja po osnovi socijalne skrbi,
 4. primanja po osnovi privremene nezaposlenosti,
 5. primanja po osnovi doplatka za djecu, osim ako posebnim propisom nije drukčije određeno,
 6. primanja po osnovi stipendije i pomoći učenicima i studentima,
 7. naknada za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja te za tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom osuđenika,
 8. primanja po osnovi odličja i priznanja,
 9. rodiljne i roditeljske novčane potpore, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno,
 10. utvrđeni iznosi za uzdržavanje djeteta uplaćeni na poseban račun kod banke,
 11. naknada troškova za službeno putovanje i naknada troškova prijevoza na posao i s posla do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,
 12. dar za djecu do 15. godine života i potpore za novorođenče do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,
 13. naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda,
 14. potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana, potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,
 15. ostala primanja izuzeta od ovrhe po posebnim propisima.

Novi ovršni Zakon umanjiti će ovlasti javnih bilježnika

Novi ovršni Zakon prvo mora proći javno savjetovanje, a nakon usvajanja u Vladi i Saboru proći će još oko 6. mjeseci prije nego stupi na snagu. Novim ovršnim zakonom stati će se na kraj ovlastima javnih bilježnika i naplaćivanju javnobilježničkih nagrada. Ovrhe više ne će sjedati na račun bez znanja dužnika, kako je to do sada bila praksa, već se postupci vraćaju sudovima koji će ih proslijeđivati javnim bilježnicima radi obavještavanja dužnika o pokrenutom ovršnom postupku.

Javni bilježnici će uz obavjest, dužniku dati i rok od 15 dana za plaćanje ili osporavanje dugovanja, a nakon toga postupak se vraća na sud, koji će odlučivati o daljnjem tijeku ovršnog postupka.

Manji troškovi ovrhe

Ovrhama je od građana oduzeta ogromna količina novca, za razne “nagrade”, troškove FINA-e itd., a nadamo se da će uskoro i tome doći kraj. Novi ovršni Zakon propisuje fiksne troškove za rješenja o ovrsi u vrijednosti manjoj i većoj od 5000 kuna. Za rješenje o ovrsi ispod 5000 kuna, fiksni trošak iznosit će 200 kuna, a za rješenja o ovrsi iznad 5000 kuna, 300 kuna.