Zakon o dokazima je direktiva EU-a o transparentnim i predvidljivim radnim uvjetima i stupa na snagu 01. kolovoza 2022.

Poslodavci će tako od 01.08.2022 u ugovore o radu morati navoditi mnogo konkretnije podatke, sve u cilju veće transparentnosti radnih uvjeta. Treba reći da novi Zakon o dokazima mijenja Zakon o radu kao rijetko koji zakon posljednjih godina. To je zbog činjenice da gotovo svi koji imaju bilo kakve veze s ugovorima o radu 1. kolovoza moraju uskladiti ugovor o radu prema novom Zakonu o dokazima.

Sve informacije koje zahtjeva novi Zakon o dokazima moraju biti u pisanom obliku, uključujući i vlastoručni potpis. 

Mnogi kritiziraju novi Zakon o dokazima, posebice znatan birokratski napor koji je potreban jer zakon ne dopušta elektronički oblik, te ga vide kao korak unatrag u smislu digitalizacije.

U slučaju da poslodavci ne izvrše potrebne prilagodbe, prijeti im kazna do 2.000 eura.

Točke koje moraju biti dokumentirane u pisanom obliku

  • Datum završetka zaposlenja
  • Moguć slobodan izbor mjesta rada od strane zaposlenika
  • Po dogovoru, trajanje probnog rada
  • Sastav i iznos plaće, uključujući plaću za prekovremeni rad, dodatke, bonuse i posebne isplate i druge komponente plaće, od kojih se svaka mora zasebno navesti, te njihov datum dospijeća i vrstu isplate
  • Dogovoreno radno vrijeme, dogovorene pauze za odmor i razdoblja odmora te, u slučaju dogovorenog rada u smjenama, sustav smjena, ritam smjena i zahtjevi za promjene smjena
  • Po dogovoru, mogućnost naručivanja prekovremenog rada i njegovih zahtjeva
  • Svako pravo na obuku koju osigurava poslodavac
  • Ako poslodavac obeća zaposleniku mirovinu tvrtke preko davatelja mirovine, ime i adresu tog davatelja mirovine; obveza pružanja dokaza ne vrijedi ako je davatelj mirovine dužan pružiti te podatke.
  • Postupak kojeg su poslodavac i radnik dužni poštivati ​​prilikom prestanka radnog odnosa, najmanje uvjet pisanog oblika i rokovi za prestanak radnog odnosa, kao i rok za podnošenje tužbe za zaštitu od neopravdanog otkaza; Članak 7. Zakona o zaštiti od nepravednog otkaza također se primjenjuje ako rok za podnošenje tužbe za zaštitu od nepravednog otkaza nije pravilno određen.

Dodatno usklađivanje u ugovorima o radu

Ako model ugovora o radu sadrži konkretne podatke o plaćama, u cilju transparentnosti treba uzeti u obzir fiksno povećanje minimalne plaće na 10,45 eura od 1. srpnja 2022. i planirano povećanje na 12 eura od 1. listopada 2022. Ako o tome ne postoji kolektivni ugovor, u ugovoru o radu treba unijeti i uredbu o kućnom uredu i mobilnom radu. Poslodavci bi također trebali provjeriti svoje modele ugovora za razdoblje prekida i klauzule o isteku. Često takve klauzule uopće ne sadrže iznimke. Zahtjevi koji se odnose na minimalnu plaću, kao i potraživanja zbog delikta i namjernog kršenja ugovora moraju biti izričito isključeni iz primjene takvih klauzula. Inače je odgovarajuća klauzula u cjelini neučinkovita.

Godišnji odmori, mirovinski programi, obvezno obrazovanje

Zaposlenici zaposleni prije 1. kolovoza 2022. moraju biti pismeno obaviješteni o bitnim uvjetima rada samo ako to zatraže od poslodavca. Tada se primjenjuje rok od sedam dana. Informacije o godišnjem odmoru, mirovinskim programima poduzeća, obveznom obrazovanju, postupku otkazivanja i važećim kolektivnim ugovorima moraju se dostaviti najkasnije u roku od mjesec dana. Ako se mijenjaju bitni uvjeti rada u postojećem radnom odnosu, poslodavac je o tome dužan obavijestiti radnika najkasnije na dan nastanka promjene. Promjene zakona ili promjene kolektivnih ugovora ili ugovora o trgovačkim društvima ili uslugama i dalje se ne moraju prijavljivati ​​u pisanom obliku.

Što je s ugovorima na određeno vrijeme?

S jedne strane, zakonodavac je izmijenio stavak 1. stare verzije Zakona o verifikaciji tako da su sada obuhvatom norme obuhvaćeni i radnici na određeno vrijeme koji se primaju na najduže mjesec dana. S druge strane, dopunio je novu verziju zakona tzv. NachwG-a na način da se u slučaju radnog odnosa na određeno vrijeme mora navesti predvidivo trajanje ili datum završetka. Osim toga, probni rad za rad na određeno vrijeme mora biti razmjeran trajanju ugovora na određeno vrijeme. Iako je to već priznato sudskom praksom, sada je to utvrđeno i zakonom. Nadalje, poslodavci su sada dužni u roku od mjesec dana poslati obrazložen odgovor zaposlenicima na određeno vrijeme koji izraze želju za stalnim radnim odnosom.

Prednosti za zaposlenike

Sastav i visina plaće, uključujući naknade za prekovremeni rad, bonuse, dodatke ili posebna plaćanja, morati će se zasebno i transparentno navesti, kao i postupak otkaza koji mora jasno i transparentno biti objašnjen zaposleniku.