Biti zaposlen i primati plaću je lako jer brige oko bruto plaće običan zaposlenik nema, ali poslodavcu koji isplaćuje plaću nije svejedno. Plaće radnika velik su trošak, ali svakako prihvatljiv jer bez radnika ne bi bilo nikakve zarade. Zato ćemo u ovoj objavi navesti nekoliko načina na koje možete legalno i neoporezivo isplatiti novac sa računa tvrtke na račun radnika ili pak na svoj, ako ovo čitate u svojstvu samozaposlene osobe koja sama sebi isplaćuje plaću. I to sve neoporezivo!

Velik dio plaće nažalost ne završava u džepovima radnika već, u obliku poreza i doprinosa, u državnoj blagajni. Na primjer, ako želimo radniku dati neto plaću od 10 000 kuna, na to još moramo osigurati i 8 014,60 kuna za doprinose i porez što je ukupno 18 014,60 kuna. Puno, zar ne?
I zato su kod nekih poslodavaca plaće male, jer žele platiti manje doprinose. Ipak, mnogi poslodavci žele radniku isplatiti plaću kojom će on dostojno preživjeti mjesec. Primjerice, ugostitelji često prijavljuju radnike na minimalac, a ostatak dogovorene plaće isplaćuju radniku na ruke jer im je draže da novac umjesto države dobije radnik.

Dobro je da u svemu što se treba platiti postoje i neke isplate na koje se ne plaća porez i jednostavno nema dodatnih davanja državi. Zato, imate li mogućnosti za to, nagradite radnika ili sebe isplatom neoporezivog novca.

Kako izvući (isplatiti) novac iz tvrtke i ne platiti porez na to?

Isplata prigodne nagrade ili dara zaposleniku nije obveza poslodavca i ovisi o izvoru prava. Zakonom o radu ta obveza nije propisana, no radnik može ostvariti pravo na božićnicu, nagradu, dar u naravi ili dar djetetu primjerice temeljem kolektivnog ugovora, pravilnika o radu, ugovora o radu ili internog akta poslodavca, npr. odluke. Navedenim izvorima prava može biti određeno pravo na isplatu i visina prigodne nagrade ili dara.
Ako se utvrdi da radnik ima pravo na prigodni dar ili nagradu (božićnica, nagrada za radne rezultate, dar u naravi, dar djetetu…), porezni propisi određuju koliki se iznos takve nagrade i dara može isplatiti neoporezivo i koje isplate treba prikazati u Obrascu JOPPD.

Sukladno Pravilniku o porezu na dohodak neoporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju se slijedeći iznosi koje poslodavac isplaćuje svojim radnicima:

Neoporezivi primici po osnovi nesamostalnog rada

1. Potpore zbog invalidnosti radnika do 2.500,00 kuna godišnje
2. Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, posvojene i udomljene djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu) do 3.000,00 kuna
3. Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana. Razdoblje bolovanja duže od 90 dana ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu do 2.500,00 kuna godišnje
4. Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i dr.) do 2.500,00 kuna godišnje
5. Nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) do 5.000,00 kuna godišnje
6. Nagrade radnicima za navršenih 10 godina radnog staža do 1.500,00 kuna
7. Nagrade radnicima za navršenih 15 godina radnog staža do 2.000,00 kuna
8. Nagrade radnicima za navršenih 20 godina radnog staža do 2.500,00 kuna
9. Nagrade radnicima za navršenih 25 godina radnog staža do 3.000,00 kuna
10. Nagrade radnicima za navršenih 30 godina radnog staža do 3.500,00 kuna
11. Nagrade radnicima za navršenih 35 godina radnog staža do 4.000,00 kuna
12. Nagrade radnicima za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža do 5.000,00 kuna
13. Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu do 8.000,00 kuna
14. Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti) do 600,00 kuna godišnje
15. Potpore za novorođenče do 10.000,00 kuna

Trebate knjigovodstvene usluge? Nazovite nas!

Online knjigovodstvo nas spaja!