Mnogi stranci zainteresirani za otvaranje tvrtke u Hrvatskoj često lutaju internetskim stranicama u potrazi za točnim informacijama. Baš zbog njih naš blog je prepun objava o uvjetima koje stranci moraju ispuniti da bi otvorili tvrtku u Hrvatskoj. Osim knjigovodstva i drugih usluga povezanih sa otvaranjem firme koje nudimo strancima, naš cilj je i da vas dobro informiramo.
Točna informacija u poduzetništvu zlata vrijedi, a ako možete naći sve informacije na jednom mjestu, vrijednost informacije je neprocjenjiva. U ovoj objavi s vama ćemo podijeliti još jednu važnu informaciju koja se odnosi na strance, članove uprave svojih trgovačkih društava. Koliko iznosi bruto plaća za člana uprave državljanina treće zemlje.

Koliko iznosi bruto plaća za stranca člana uprave

Prema Zakonu o strancima čl. 113. st. 3 bruto plaća za stranca, člana uprave, mora iznositi najmanje 1.5 prosječne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u protekloj godini.

Na dozvoli za rad i boravak koja će strancu biti izdana biti će navedena i visina bruto plaće koju određuje Ured za strance. Budući da je stranac osnivač društva na njega se odnose posebni kriteriji kod izdavanja radne dozvole za razliku od ostalih radnika za koje će se tražiti dozvole.

Ako stranac u svojoj tvrtki nije član uprave nego to bude neka druga osoba EU državljanstva, a on je samo direktor, onda se gore spomenuti članak 113. st. 3 na njega ne odnosi.

Mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Ako je strani državljanin stalno zaposlen u nekoj drugoj državi, u Hrvatskoj ne može imati status osigurane osobe (mirovinsko i zdravstveno osiguranje). U tom slučaju potrebno je Poreznoj Upravi dostaviti dokaz osigurane osobe, kako Porezna Uprava ne bi tražila obrazloženje razloga neosigurane osobe u RH.