Kolektivni ugovor za graditeljstvo

Kolektivni ugovor za graditeljstvo potpisali su Sindikat graditeljstva Hrvatske i Udruga poslodavaca koji se primjenjuje od 2015. godine. Odlukom o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo, dužni su ga poštovati svi poslodavci na čije djelatnosti se kolektivni ugovor primjenjuje.

Zadnji put kolektivni ugovor je izmijenjen u srpnju 2020. godine, a u nastavku pročitajte više o važnim odredbama kolektivnog ugovora za poslovanje poduzetnika u graditeljstvu.

Minimalna plaća radnika u graditeljstvu

Minimalna plaća radnika u graditeljstvu za najjednostavnije poslove, prema članku 38. kolektivnog ugovora, od 1. rujna 2020. utvrđena je u iznosu od 4 200,00 kuna, a sastoji se od:

 • osnovne plaće utvrđene po osnovi složenosti poslova radnog mjesta na koje je radnik raspoređen i normalnih uvjeta rada na tom radnom mjestu
 • stimulativnog dijela plaće po osnovi ostvarenih rezultata rada, ako je određena pravilnikom o radu, odlukom poslodavca ili ugovorom o radu
 • dodatka na plaću po osnovi radnog staža kod poslodavca
 • dodatka za otežane uvjete rada, ako se radi pod otežanim uvjetima.

Uvećanje plaće

Prema kolektivnom ugovoru za graditeljstvo cijena sata radnika povećava se:

 • za prekovremeni rad za 30%
 • za noćni rad između 22 sata i 6 sati ujutro za 30%
 • za rad nedjeljom 30%, a za blagdane i neradne dane utvrđene zakonom za 50%
 • za rad u drugoj smjeni za 10%

Ostala materijalna prava radnika

Izdvojili smo ostala važnija materijalna prava ranika u graditeljstvu:

 • terenski dodatak u iznosu od 120 do 200 kuna po danu
 • dnevnicu u iznosu od 150 do 200 kuna
 • isplata neoporezivog novčanog iznosa za prehranu u visini do 400 kuna mjesečno
 • prigodna nagrada do 2 000 kuna godišnje
  • radnik ima pravo na prigodnu nagradu u visini od 1 800 do 2 000 kuna godišnje pod uvjetom da u tekućoj godini stječe pravo na puni godišnji odmor
 • naknada za odvojeni život od obitelji od 600 kuna mjesečno do maksimalno neoporezivog iznosa propisanog poreznim propisima
 • troškovi prijevoza na posao i s posla u visini stvarnih troškova prijevoza javnim prometom ili jednu kunu po kilometru udaljenosti do radnog mjesta u oba smjera
 • naknada plaće u visini prosječne plaće u zadnja tri mjeseca ili za prethodni mjesec ako je to za njega povoljnije:
  • za vrijeme korištenja godišnjeg odmora
  • za vrijeme plaćenog dopusta
  • za državne blagdane i neradne dane utvrđene zakonom

Plaća izaslanih radnika u graditeljstvu

Na radnike upućene na rad u neku drugu državu (tzv. izaslani radnici) primjenjuju se kolektivni ugovori koji vrijede u državi u koju su izaslani. Tako npr. radnici koji su izaslani na rad u Njemačku, prema kolektivnim ugovorima koji vrijede u Njemačkoj i sukladno tržištu rada, imaju veću plaću.

Knjigovođa Zagreb

Tražite kvalitetno knjigovodstvo?