Tražite dobrog knjigovođu u Zagrebu?

Bilo da je riječ o malom ili srednjem poduzetniku, svakome treba dobar knjigovođa koji će brinuti o poslovnim knjigama kako bi poduzetnik u svakom trenutku imao uvid u troškove, prihode i dobit poduzeća. Zato je knjigovodstvo, odnosno kvalitetno vođenje poslovnih knjiga jedan od najvažnijih dijelova poslovanja. Uz dobrog knjigovođu, poduzetnik može lakše stvarati daljnje strategije poslovanja da bi širio svoje poslovanje, povećao dobit i ako nešto nije u redu, da bi pravovremeno reagirao.

Knjigovođa Zagreb

Tražite kvalitetno knjigovodstvo?

Koji je posao knjigovođe?

Posao knjigovođe je vođenje poslovnih knjiga, kao što je knjiženje računa, evidencije i sl., ali to su uobičajeni zadaci knjigovodstva. Posao knjigovođe nije samo knjiženje. Knjigovođa u mnogim slučajevima može drastično smanjiti troškove poslovanja, a kako i koliko ovisi o mnogim čimbenicima.

Knjigovodstvo, odnosno knjigovođa pomaže poduzetniku razumjeti svoju financijsku poziciju što utječe na donošenje poslovnih odluka. Dok velike tvrtke uglavnom zapošljavaju vlastitog knjigovođu jer je to za njih najbolji način vođenja poslovnih knjiga, mali i srednji poduzetnici koriste knjigovodstvene usluge vanjskih suradnika, kao što je npr. naša tvrtka – Đina.

U takvom slučaju, kada poduzetnik odabere knjigovođu koji će obavljati računovodstvene i knjigovodstvene poslove, poduzetnik svaki mjesec prikuplja sve dokumente i dostavlja ih u knjigovodstvo, a knjigovođa ih zatim razvrstava i bilježi u poslovne knjige.

Knjigovođa za male i srednje poduzetnike

Knjigovodstvo je obavezno za sve poduzetnike, neovisno o veličini poslovnog subjekta, a glavne zadaće knjigovodstva su:

 • Prikupljanje podataka o poslovnim promjenama, odnosno vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava
 • Evidentiranje nastalih promjena u poslovanju u poslovne knjige. (Nastale promjene u imovini, kapitalu, obvezama, prihodima, rashodima itd.)
 • Utvrđivanje poslovnih rezultata praćenjem ukupnog poslovanja poduzetnika
 • Pružanje uvida poslovnim subjektima u poslovne procese i financijske tokove kao podlogu za upravljanje i odlučivanje

Obračun plaća i drugih primitaka

Osim gore navedenih zadaća knjigovodstva, knjigovodstvo prati i zakonske promjene te obavlja poslove vezane uz obračun plaća i honorara, a to su:

 • Prijava radnika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje
 • Evidencija plaća
 • Obračun plaća zaposlenika
 • Obračun honorara vanjskih suradnika
 • Obračun putnih naloga

Porezne prijave i izvještaji

Knjigovodstvo brine o obvezama izvještavanja porezne uprave koje proizlaze iz zakona o računovodstvu, porezu na dobit, dohodak i sl.. U njih ubrajamo sljedeće poslove:

 • Sastavljanje mjesečnih i godišnjih izvještaja o plaćama i ostalim primicima zaposlenika
 • Obračun PDV-a i podnošenje prijava
 • Izrada godišnjih financijskih izvještaja i godišnje prijave poreza na dobit

Zašto odabrati knjigovodstvene usluge naše tvrtke?

U nekim prošlim vremenima, veliki nedostatak kod knjigovodstvenih usluga koje obavlja neka druga tvrtka bio je u komunikaciji između knjigovođe i klijenta. Ako ste htjeli dobiti pojedine izvještaje morali ste se unaprijed javiti knjigovodstvenom uredu i zatražiti pripremu izvještaja.

Danas priprema izvještaja ne predstavlja veliki problem s obzirom da knjigovodstveni program ili bar većina njih, može generirati izvješća u svega nekoliko minuta koji mogu biti dostavljeni klijentu elektroničkom poštom.

Online knjigovodstvo

Evidencije poslovnih promjena koje omogućuju adekvatno i pravovremeno donošenje odluka dostupne su u gotovo svakom trenutku, a to postižemo online knjigovodstvom. Online knjigovodstvo moguće je ako klijent i knjigovođa povežu svoje programe koji automatski šalje dokumente, primjerice izdane račune klijenta u knjigovodstvo.

Prednost online knjigovodstva je u dostupnosti informacija, pogotovo za one klijente koji žele imati dnevne informacije o poslovanju svoje tvrtke.

Posjetite nas ili nazovite za više informacija: