Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge kojima ćete ostvariti ciljeve vaše tvrtke!

Tvrtka Đina d.o.o., knjigovodstvene usluge pruža klijentima na području Zagreba, ali i u drugim gradovima što nam omogućuje online knjigovodstvo. Knjigovodstvo je naša glavna djelatnost već 30 godina i upravo to iskustvo jamči kvalitetno knjigovodstvo i promjene u Vašem poslovanju.

Naše knjigovodstvene usluge prilagođene su vašim potrebama. Ako tek otvarate tvrtku i ne snalazite se u propisima i zakonima, zatražite pomoć knjigovodstva. Čak i ako ste uhodani poduzetnik, a želite poslovati s boljim rezultatima, naše knjigovodstvene usluge su pravo rješenje za vas.

Online knjigovodstvo - Knjigovodstvene usluge Zagreb

Online knjigovodstvo

IMAJTE UVID U POSLOVNE KNJIGE UZ ONLINE KNJIGOVODSTVENE USLUGE

Online knjigovodstvo ima nekoliko pozitivnih učinaka na poslovanje. Štedi vrijeme u vođenju poslovnih knjiga i pruža preglednije i jednostavnije poslovanje. Informatička povezanost danas omogućuje direktno slanje izlaznih računa stranke knjigovodstvu na knjiženje ili generiranje izvještaja o dugovanjima i potraživanjima. Uz online knjigovodstvo, poslovanje Vaše tvrtke je jednostavnije, pristupačnije i transparentnije.

  • Online knjigovodstvo znači brzinu u vođenju poslovnih knjiga.

  • Omogućuje pregled poslovanja Vaše tvrtke u bilo kojem trenutku.

  • Jednostavno preuzimanje izvještaja i ostalih dokumenata.

Zatražite ponudu za knjigovodstvene usluge!

Koja je razlika između računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga?

Računovodstvo i knjigovodstvo mnogi ljudi ne razlikuju već misle da su to samo dva naziva za jednu stvar, no nije baš tako. Računovodstvo podrazumijeva opisivanje, mjerenje i tumačenje ekonomskih aktivnosti poslovnog subjekta te je najznačajniji dio informacijskog sustava i većina potrebnih informacija za donošenje poslovnih odluka nastaje upravo u računovodstvu.

Knjigovodstvo je faza unutar računovodstvenog sustava, a glavna zadaća knjigovodstva je sakupljati i klasificirati dokumentaciju o nastalim poslovnim događajima, njihova evidencija u poslovnim knjigama i izvještavanje o nastalim promjenama.

Knjigovodstvo je sustav koji na temelju vjerodostojnih isprava prati gospodarske procese te vremenskim slijedom bilježi u poslovne knjige nastale promjene imovine, kapitala, obveza, prihoda, rashoda i financijskih rezultata poslovanja.

Knjigovodstvene usluge za male i srednje poduzetnike

Knjigovodstvene usluge potrebne su svim poduzetnicima, neovisno o veličini poslovnog subjekta, a glavne zadaće su:

  • Prikupljanje podataka o poslovnim promjenama, odnosno vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava
  • Evidentiranje nastalih promjena u poslovanju u poslovne knjige. (Nastale promjene u imovini, kapitalu, obvezama, prihodima, rashodima itd.)
  • Utvrđivanje poslovnih rezultata praćenjem ukupnog poslovanja poduzetnika
  • Pružanje uvida poslovnim subjektima u poslovne procese i financijske tokove kao podlogu za upravljanje i odlučivanje

Obračun plaća i drugih primitaka

Osim gore navedenih zadaća, knjigovodstvo prati i zakonske promjene te obavlja poslove vezane uz obračun plaća i honorara, a to su:

Porezne prijave i izvještaji

Knjigovodstvo brine o obvezama izvještavanja porezne uprave koje proizlaze iz zakona o računovodstvu, porezu na dobit, dohodak i sl.. U njih ubrajamo sljedeće poslove:

  • Sastavljanje mjesečnih i godišnjih izvještaja o plaćama i ostalim primicima zaposlenika
  • Obračun PDV-a i podnošenje prijava
  • Izrada godišnjih financijskih izvještaja i godišnje prijave poreza na dobit