Što je Vander Elst?

“Vander Elst” je viza koja se izdaje državljanima trećih zemalja radi privremenog pružanja usluge u nekoj državi članici Europske unije poznata i kao radna viza. Iako neki smatraju da viza Vander Elst nije potrebna za legalan rad u Njemačkoj kada upućeni radnici posjeduju potvrdu A1, to nije točno. Da bi legalno radili u Njemačkoj, Vander Elst viza nužna je za sve državljane trećih zemalja bez obzira što imaju važeću dozvolu za boravak i rad u Republici Hrvatskoj i potvrdu A1. U nastavku pročitajte više informacija o uvjetima za izdavanje radne vize “Vander Elst”, možete li uputiti svoje radnike na rad u Njemačku ako radna viza nije izdana i koji su razlozi za odbijanje izdavanja vize.

Zašto i kome je za rad u Njemačkoj potrebno izdavanje vize Vander Elst?

Sa potvrdom A1 koju izdaje Zavod za mirovinsko osiguranje, koja dokazuje da se na radnika primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske, odnosno da se plaćaju doprinosi za obvezna osiguranja u Hrvatskoj, u Njemačkoj mogu raditi samo državljani RH.

Također, isto se odnosi i na sve druge državljane država članica EU. Međutim, za državljane trećih zemalja obavezna je i Vander Elst viza da bi izaslanje radnika na rad u Njemačku bilo zakonito.

Rad u Njemačkoj bez Vander Elst vize

Radnike koji su državljani treće zemlje (Srbija, BiH, Kosovo, Albanija itd.) poslodavac ne smije uputiti na rad u Njemačku bez Vander Elst vize. Potvrda A1 nije dovoljna da bi radnici trećih zemalja u Njemačkoj radili legalno jer ona ne predstavlja dozvolu za rad u Njemačkoj, što predstavlja viza Vander Elst. Boravak i rad državljana trećih zemalja u Njemačkoj bez vize Vander Elst predstavlja kršenje Njemačkih zakona što može biti oštro sankcionirano.

Uvjeti za izdavanje Vander Elst vize

Rezervacija termina u Veleposlanstvu Savezne Republike Njemačke za predaju zahtjeva

Za predaju zahtjeva za Vander Elst vize državljanima trećih zemalja potrebno je u Veleposlanstvu Savezne Republike Njemačke rezervirati termin za predaju zahtjeva. Termin za Vander Elst potrebno je rezervirati ovdje: RK-Termin – Kategorie (diplo.de)

Termin za predaju zahtjeva za Vander Elst vizu vrlo je teško rezervirati pogotovo jer se slobodni termini objavljuju samo unutar jednog sata u danu. Rezervacija termina se u konačnici pretvara u igru najbržeg prsta pa se često dogodi da je netko brži i otme vam termin. Također, sam postupak rezervacije termina je zbunjujući za mnoge korisnike s obzirom da nema jasnih i detaljnih uputa o načinu rezervacije i vremenu objave slobodnih termina.

Dokumenti potrebni za izdavanje radne vize

Veleposlanstvo Savezne Republike Njemačke vrlo je strogo što se tiče predaje zahtjeva za izdavanje radne vize. Ako dostavljena dokumentacija nije potpuna zahtjev ne će biti zaprimljen.

Inače je u našim institucijama moguće naknadno dostaviti dokument koji nedostaje, ali s Njemačkim Veleposlanstvom nema zafrkancije. Oni zahtijevaju točnost odmah u prvom pokušaju!

Dokumenti potrebni za izdavanje vize Vander Elst:

 • 2 obrasca zahtjeva, potpuno ispunjena na njemačkom jeziku uz vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva
 • 2 aktualne biometrijske fotografije za putovnicu
 • putovnicu (original i dvije kopije stranice s osobnim podacima te dodatno jednu kopiju svih stranica putovnice s pečatima). Putovnica bi nakon planiranog povratka trebala vrijediti još najmanje tri mjeseca.
 • odgovarajući dokaz o dozvoli za rad za Hrvatsku te hrvatsku boravišnu iskaznicu (original i dvije kopije)
 • ugovor o radu (original i dvije kopije)
 • potvrdu pružatelja usluge s podacima koji se odnose na sljedeće:
  • redovno zaposlenje podnositelja zahtjeva
  • predviđeni početak i predviđeni završetak privremenog rada u Njemačkoj
  • mjesto privremenog rada u Njemačkoj
  • kratak opis usluge koju treba pružati (uz to obavezno treba priložiti ugovor o pružanju usluga sklopljen između hrvatskog poslodavca i naručitelja u Njemačkoj, eventualno nadopunjen popisom i opisom usluga)
 • 3 aktualna obrasca PDV, ne starija od 6 mjeseci, ili drugi odgovarajući dokaz poslovanja u posljednja 3 mjeseca tvrtke u Hrvatskoj koja upućuje radnika
 • dokaz o pokrivenosti zdravstvenim osiguranjem na području Savezne Republike Njemačke za vrijeme trajanja upućivanja (Europska kartica zdravstvenog osiguranja)
 • U pojedinim slučajevima Veleposlanstvo može zatražiti da se prilože dodatni dokumenti.
 • Pristojba iznosi 75 eura, a plaća se prilikom podnošenja zahtjeva u kunama prema trenutačnom deviznom tečaju.

Izdavanje vize

Rok, odnosno vrijeme potrebno za obradu zahtjeva za izdavanje vize Vander Elst je dva tjedna. Informacije o statusu zahtjeva dok je zahtjev u obradi Veleposlanstvo ne daje.

Izdavanje vize Vander Elst - Radna viza za državljane trećih zemalja

Odbijanje izdavanja vize Vander Elst

Veleposlanstvo će vjerojatno odbiti izdavanje radne vize ako utvrdi da su navedeni podaci u zahtjevu netočni ili lažni, ali takve situacije su rijetke. Mnogo češće se odbija izdavanje viza radnicima iz trećih zemalja koji su zaposleni u deficitarnim zanimanjima.

Odbijanje izdavanje radne vize za radnike iz deficitarnih zanimanja

Brojni državljani trećih zemalja otvaraju tvrtke u Hrvatskoj uglavnom iz jednog razloga, a to je da bi radili u Njemačkoj. Uglavnom se radi o građevinskim tvrtkama koje potom zapošljavaju građevinske radnike čija zanimanja spadaju u deficitarna. I tu nastaje problem!

Naravno, kako je to poznata činjenica, ona nije promakla niti Njemačkom Veleposlanstvu, stoga često odbijaju izdati radne vize radnicima tvrtki za koje se utvrdi da ne obavljaju redovitu djelatnost u Hrvatskoj.

Zašto radnici deficitarnih zanimanja teže dobivaju Vander Elst vizu?

Vlada Republike Hrvatske 1.1.2021. godine ukinula je kvote za zapošljavanje stranaca s ciljem da zadovolji potrebe domaćeg tržišta za stručnom radnom snagom. Zato se bez ograničenja i provedbe testa tržišta rada stranci mogu zapošljavati, odnosno dobiti dozvole za boravak i rad u Hrvatskoj. Veleposlanstvo upravo iz tog razloga često odbija izdati radnu vizu državljaninu treće zemlje, ako utvrdi da je isključiva namjera upućivanje radnika na rad u Njemačku.

To bi negativno utjecalo na nastojanja Republike Hrvatske za zadovoljenjem potreba domaćeg tržišta rada, stoga izdavanje viza Vander Elst u takvim slučajevima ne podržava.