Isticanje najniže cijene proizvoda

28. svibnja 2022. stupio je na snagu novi Zakon o zaštiti potrošača, a najvažnija novost u njemu je isticanje najniže cijene proizvoda u zadnjih 30 dana prilikom najavljivanja i provođenja posebnih oblika prodaje.

Posebni oblici prodaje uključuju:

  • Akcijsku prodaju
  • Rasprodaju
  • Sezonsko sniženje
  • Prodaja robe s greškom
  • Prodaja robe kojoj ističe rok uporabe.

Dakle, trgovac je prema novom Zakonu dužan istaknuti cijenu proizvoda tijekom trajanja sniženja, akcije, rasprodaje i sl. i najnižu cijenu tog proizvoda u zadnjih 30 dana prije početka posebnog oblika prodaje, odnosno sniženja.

Posebna ponuda za web shop

Prilagodba internet trgovine za dvojno iskazivanje cijena i isticanje najniže cijene proizvoda unatrag 30 dana

Isticanje najniže cijene usluga

Iskazivanje najniže cijene u zadnjih 30 dana nužno je i za usluge. Tijekom trajanja posebnog oblika prodaje usluge, trgovac je dužan istaknuti cijenu usluge u svom poslovnom prostoru tijekom trajanja sniženja i najnižu cijenu usluge u zadnjih 30 dana prije početka sniženja.

Iskazivanje najniže cijene usluga nije obavezno u slučaju oglašavanja usluga i sklapanja ugovora izvan poslovnih prostora i ugovora sklopljenih na daljinu. U tim slučajevima trgovac treba istaknuti samo cijenu proizvoda koju primjenjuje tijekom sezonskog sniženja, akcije ili nekog drugog posebnog oblika prodaje.

Smjernice za isticanje najniže cijene u zadnjih 30 dana

U skladu sa Smjernicom za tumačenje i primjenu čl. 6.a. Direktive 98/6 EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti potrošača prilikom iskazivanja cijena proizvoda na sniženju ili akciji, sniženje cijena mora se iskazati uz najnižu cijenu zadnjih 30 dana kao referentnu cijenu. Na temelju nje se izračunava svako najavljeno postotno sniženje, bez obzira na to što je možda zadnja prodajna cijena robe bila viša od najniže cijene.

To znači da cijena sniženog proizvoda mora biti niža od najniže cijene u zadnjih 30 dana prije početka sniženja, akcije, rasprodaje i sl.

Ne zaboravite i da je od 5. rujna obavezno dvojno iskazivanje cijena, a više o tome pročitajte ovdje: Dvojno iskazivanje cijena – Uvođenje Eura

Posebna ponuda za web shop

Prilagodba internet trgovine za dvojno iskazivanje cijena i isticanje najniže cijene proizvoda unatrag 30 dana