Evidencija radnog vremena

Što je radno vrijeme?

Kada govorimo o radnom vremenu mislimo na vrijeme koje radnik provede obavljajući svoj posao za poslodavca. To vrijeme potrebno je evidentirati! Evidencija radnog vremena propisana je pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima te Zakonom o radu. Za početak, saznajmo koje oblike radnog vremena poznajemo:

 1. Puno radno vrijeme
  1. Puno radno vrijeme ne može biti duže od 40 sati tjedno.
 2. Nepuno radno vrijeme
  1. Svako radno vrijeme kraće od punog radnog vremena.
  2. Radnik može raditi kod više poslodavaca ukupno do 40 sati tjedno.
  3. Radnik je dužan obavijestiti poslodavca o sklopljenim ugovorima o radu na nepuno radno vrijeme kod drugih poslodavaca
 3. Skraćeno radno vrijeme
  1. Primjenjuje se na poslovima na kojima nije moguće zaštiti radnika od štetnih utjecaja. Radno vrijeme se skraćuje razmjerno štetnim utjecajima na zdravlje radnika.
 4. Rad duži od punog radnog vremena (prekovremeni rad i preraspodjela radnog vremena)
  1. Prekovremeni rad ne smije biti duži od 10 sati tjedno (40h puno radno vrijeme + 10h prekovremeni sati). Radnik ne smije imati više od 180 prekovremenih sati godišnje.
  2. Preraspodjela radnog vremena – radno vrijeme može se preraspodijeliti tako da u razdoblju od 12 mjeseci u jednom razdoblju radno vrijeme traje kraće, a u drugom duže.
 5. Smjenski rad
 6. Dnevni i noćni rad

Vođenje evidencije radnog vremena

Poslodavac je obavezan člankom 5. ZOR-a voditi evidenciju o radnicima koji su kod njega zaposleni. Evidencija mora sadržavati podatke o radnicima i radnom vremenu, a način vođenja i sadržaj evidencije o radnom vremenu određen je Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 73/2017).

Obavezni podaci evidencije o radnom vremenu

Prema članku 8. Pravilnika, evidencija o radnom vremenu mora sadržavati:

 1. Ime i prezime radnika
 2. datum u mjesecu
 3. Datum početka rada
 4. Datum završetka rada
 5. Ukupno dnevno radno vrijeme
 6. Sati terenskog rada
 7. Sati pripravnosti
 8. Vrijeme i sati zastoja, prekida rada i sl. do kojeg je došlo krivnjom poslodavca ili drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran

Preuzmite primjer evidencije o radnom vremenu:


Korisni linkovi: Zakon o radu – Zakon.hr, Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (nn.hr)