Od 1. srpnja 2019. svi obveznici javne i bagatelne nabave primat će isključivo elektroničke račune (e-račune) za sve usluge, robu i radove koje nabavljaju od poslovnih subjekata, sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi.

Što je e-Račun?

e-Računi su današnji suvremeni oblik računa koji ne zahtijeva fizički ispis kako bi bio pravovaljan već se izdaje digitalnim putem. S obzirom na to, moguće je slanje i zaprimanje računa digitalnim putem.

Zašto koristiti e-Račune?

e-Računi su jednostavniji u usporedbi s dosadašnjim oblicima kreiranja i slanja računa putem pošte koji su zahtijevali brojne korake prije nego što bi račun došao u ruke klijenta.
Online e-Računi prije svega štede vrijeme računovođama olakšavajući im posao kreiranja i slanja računa te praćenja njihove naplate.

Što je potrebno za izdavanje e-Računa?

Za izdavanje e-Računa potrebno je imati ovlašteni softver ili web aplikaciju koja omogućuje izdavanje online e-Računa. Module za kreiranje e-računa u većini slučajeva vrlo je lako personalizirati i kreirati prema vlastitim potrebama.
e-Računi ne zahtijevaju mnogo i potreban je samo pristup internetu i softver. U sklopu većine sustava, elektronički računi se mogu arhivirati, te je moguć izvoz računa u Wordu ili PDF formatu.

Sigurnost e-Računa

Često se postavlja pitanje je li izdavanje e-Računa sigurno. Elektronički računi baziraju se na PKI tehnologiji što predstavlja mehanizam enkripcija i sustava koji omogućuju poduzećima sigurnu online komunikaciju. Korištenje e-Računa u sklopu većine sustava je u potpunosti sigurno te zadovoljava sve sigurnosne kriterije.

Pravna strana e-Računa

Obzirom da je Republika Hrvatska punopravna članica Europske unije tada i za nas vrijede pravila koje je definirala EU za jedinstveno tržište. EU je definirala smjernice te minimum kojih se svaka država treba držati, ali isto tako postoje i dodatna pravila koja svaka država može definirati. e-Računi trebaju odgovarati svim zakonskim regulativima i standardima koje zahtjeva EU i država.

Na primjer, servis e-Računi koji djeluje u sklopu sustava izrađen je sukladno svim zakonima. Zakonu o PDV-u (NN 73/13, čl. 80.), Pravilnik o PDV-u (NN 79/13, čl. 161.), Zakonu o elektroničkom potpisu, Zakonu o elektroničkoj ispravi, Zakonu o elektroničkoj trgovini, Strategiji razvitka elektroničkog poslovanja u RH i Zakonu o računovodstvu.

Prednosti e-računa u odnosu na papirnati oblik;

  1. Smanjuje se mogućnost pogreške prilikom kreiranja i slanja dokumenata.
  2. Ostvarenje ušteda jer nema tiskanja dokumenata, troškova papira, slanja i pohrane dokumenata.
  3. Prijenos podataka odvija se u skladu s najvišim sigurnosnim standardima.
  4. Dokumenti puno brže putuju između dva subjekta.
  5. Dokumenti se prenose u stvarnom vremenu, čime se ubrzava obrada, a sve transakcije mogu se pratiti i nadzirati.

Tko vrši integraciju našeg računovodstvenog sustava sa sustavom e-Račun?

Sustav e-Račun osigurava FINA, a integraciju vašeg ERP-a sa sustavom e-Račun obavljate sami odnosno tvrtka koja se bavi izradom i održavanjem vašeg računovodstvenog sustava.

FINA će vama ili tvrtki koja će vršiti sistemsku integraciju vašeg ERP-a i servisa e-Račun osigurati detaljnu tehničku specifikaciju za razmjenu podataka između korisnika i FINA-e.

Kako se registrirati na servis?

Na servis se moguće registrirati popunjavanjem pristupnice za e-Račun. Pristupnica se predaje u najbližu poslovnicu FINA-e. Da bi se postalo korisnikom e-Računa potrebno je imati Finine digitalne certifikate, a vrsta certifikata ovisi o modelu razmjene računa.

Za razmjenu računa putem portalske aplikacije pojedinačno ili uvozom podataka putem datoteke potrebno je imati digitalne certifikate na FINA e-kartici ili CoBranding kartici/tokenu banke s kojom FINA ima ugovor o poslovnoj suradnji.

Za razmjenu računa putem web servisa potrebno je imati aplikacijski certifikat za potpisivanje te poslužiteljski certifikat (SSL) za uspostavu sigurne veze.

Ako imate obvezu izdati gotovinske račune onda morate imati Certifikat FINA-e i naravno, morate ih kao i do sada kreirati na Vašem računalu.