Posebna ponuda za web shop

Prilagodba internet trgovine za dvojno iskazivanje cijena i isticanje najniže cijene proizvoda unatrag 30 dana

Razdoblje dvojnog iskazivanja cijena

Uskoro nam u novčanike stižu euri, ali ne samo u novčanike nego i na etikete s cijenama u dućanu i web shopu pa čak i na isplatne liste radnika. Dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurima još nije obavezno, ali postat će od 5.9.2022. godine. Obavezno dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurima trajat će dakle, najkasnije od 5.9.2022. godine do 31.12.2023. godine prema predstavljenom Zakonu o euru.

Dobrovoljno dvojno iskazivanje cijena u eurima i kunama moguće i ranije, prema fiksnom tečaju konverzije kune u euro, a on iznosi 7,53450 kn. Važno je napomenuti da kod dvojnog iskazivanja cijena, cijene moraju biti nedvosmislene te jasno i čitko istaknute, a prilikom konverzije uvijek se mora koristiti puni iznos fiksnog tečaja konverzije.

Dvojno iskazivanje obavezno je u/na:

 • u poslovnim prostorijama na prodajnom mjestu ili na robi ili na cjeniku
 • na internetskoj stranici
 • u obavijestima koje se potrošaču daju prije ili tijekom sklapanja ugovora
 • izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu
 • u ponudi na trajnom mediju
 • tijekom provođenja oglašavanja u bilo kojem obliku, kojim se nudi prodaja robe ili usluge i
 • putem drugih oblika iskazivanja cijena.

Iznimke u kojima nije potrebno dvojno iskazivanje cijena

Predviđene su određene iznimke od dvojnog iskazivanja cijena za situacije gdje to nije primjereno iz praktičnih razloga ili bi uzrokovalo nerazmjerne troškove.

Iznimke od dvojnog iskazivanja cijena:

 • totemi benzinskih postaja stupovi sa iskazanim cijenama i derivatima
 • agregati i električne punionice
 • prodaja putem automata
 • zasloni blagajni i samoposlužni uređaji za prodaju roba i usluga
 • povratna naknada na ambalaži
 • aparati za povrat ambalaže (TOMRA) te povratne naknade ambalaže koje su vidljive na automatiziranom uređaju za preuzimanje otpadne ambalaže
 • kuponi za popuste, kuponi u vrijednosti vraćene robe
 • karte, ulaznice

Plaće – isplatne liste i ostali dokumenti

Poslodavci su dužni na isplatnim listama radnika iznos za isplatu radniku iskazati u dvojnoj valuti

 • Pod iznosom za isplatu podrazumijeva se neto plaća, te druge naknade kao npr. naknada za prijevoz, prehrana i sl.
 • Iznos za isplatu se dvojno iskazuje samo u ukupnom zbroju
 • Potrebno je istaknuti iznos fiksnog tečaja konverzije

Računi, ponude, narudžbenice i slični dokumenti prema potrošaču (B2C) trebaju sadržavati dvojno iskazivanje samo u ukupno iznosu računa, ponude, narudžbe i sl. Tehnički izgled dokumenata ili računa nije propisan. Svi dokumenti sa dvojnim iskazivanjem valuta trebaju imati istaknuti fiksni tečaj konverzije.

Dvojni optjecaj

Dvojni optjecaj – traje od 1.1.2023 do 14.1.2023. U navedenom periodu se plaćanje može vršiti u kunama i u eurima, no vraćanje novca mora biti u eurima. U iznimnim situacijama vraćanje se može izvršiti i u kunama.

Načelo neprekidnosti pravnih instrumenata

Nije potrebno mijenjati ugovore u radu, niti bilo koji drugi ugovor samo radi konverzije valute. Također, svi ugovori potpisani u euro valuti vrijede u iskazanom iznosu eura u ugovoru. Ugovor i drugi pravni instrument koji je ugovoren u kuni s valutnom klauzulom u drugoj valuti koja nije euro, smatra se ugovorom koji je ugovoren u euru ili drugim pravnim instrumentom u euru s valutnom klauzulom u drugoj valuti.

Za ugovore koji su sklopljeni s partnerima izvan eurozone predlaže se dodati klauzulu o euru kojom bi se, u slučaju trajanja ugovora i nakon službenog datuma uvođenja eura, sporazumno utvrdilo da će euro biti važeća valuta. Ugovor se ne smije raskidati samo zato što se mijenja valuta (nije valjan razlog).

Temeljni kapital

Sudski registar će bez naknade odraditi konverziju temeljnog kapitala. Postupak neće ići po službenoj dužnosti već isključivo prema zahtjevu pravnog subjekta (rok za podnošenje zahtjeva 1 ili 3 godine). Postupak će biti besplatan.

Posebna ponuda za web shop

Prilagodba internet trgovine za dvojno iskazivanje cijena i isticanje najniže cijene proizvoda unatrag 30 dana