Državni biljezi više nisu potrebni za izdavanje dokumenata

Jeste li znali da je u Hrvatskoj do 1.rujna 2021. trebalo kupiti državne biljege za izdavanje 177 dokumenata? Godišnje je država od naplate državnih biljega uprihodila oko 80 milijuna kuna! Napokon je i tim besmislenim troškovima došao kraj kao i naplati upravnih pristojbi.

Naime, na snagu je stupila nova Uredba o Tarifi upravnih pristojbi kojom su državni biljezi od 1. rujna 2021. ukinuti. Državni biljezi više nisu potrebni za izdavanje dokumenata kao što je prometna dozvola, vozačka dozvola, putovnica, domovnica i cijeli niz drugih dokumenata. To uključuje i izdavanje dozvola za boravak i rad državljanima trećih zemalja. Tako će za naše klijente iz trećih zemalja troškovi za radnike ipak biti nešto manji.

Što su državni biljezi?

Porezna marka ili državni biljeg posebna je papirna marka koju je država koristila za naplatu administrativnih, sudskih i upravnih pristojbi kao posebne vrste neizravnog poreza. Ministarstvo financija ih je tiskalo i izdavalo, a Hrvatska narodna banka ih je distribuirala.

Bile su tiskane na ravnom papiru s nevidljivom validacijom. Izgledom i veličinom izgledale su slično kao i poštanske marke. U središtu svakog državnog biljega nalazio se hrvatski grb uokviren stiliziranom rozetom, a ispod grba vrijednost državnog biljega.

Državni biljeg