Doprinosi za direktore trgovačkih društava – Osnovica za obračun doprinosa

Osnovica za obračun doprinosa članova uprave prema članku 91. Zakona o doprinosima

Direktori trgovačkih društava odnosno članovi uprave koji nisu obveznici plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po drugoj osnovi, npr. nisu zaposleni i ne obavljaju samostalnu djelatnost, plaćaju obvezne doprinose prema rješenju Porezne uprave za razdoblje u kojem obavljaju tu funkciju prema članku 91.  Zakona o doprinosima. Doprinosi za direktore se obračunavaju na osnovicu od 8.742,00 kn mjesečno, te iznose 3.190,83 kune. Obvezu plaćanja doprinosa snosi fizička osoba koja obavlja tu funkciju prema internom aktu društva tako da ovi troškovi ne umanjuju osnovicu poreza na dobit.

Direktori koji nisu zaposleni i ne obavljaju samostalnu djelatnost plaćaju obvezne doprinose na bruto osnovicu od 8.742,00 kn mjesečno te iznose 3.190,83 kn. Taj trošak im ne umanjuje osnovicu poreza na dobit.

Osnovica za obračun doprinosa članova uprave prema članku 21. Zakona o doprinosima

Direktori koji su zaposleni u svom poduzeću plaćaju doprinose na najmanju mjesečnu osnovicu od 5.682,00 kn, te iznose 2.074,04 kn i taj trošak im umanjuje osnovicu poreza na dobit. Za direktora društva koji je zaposlen u poduzeću u kojem i obavlja tu funkciju, u skladu s člankom 21. Zakona o doprinosima, poduzeće je obvezno plaćati doprinose na najmanju mjesečnu osnovicu od 5.682,30 kn iz čega proizlazi najmanji mjesečni trošak obveznih doprinosa od 2.074,04 kuna (36,5% od bruto osnovice). Ovi troškovi umanjuju oporezivu dobit poduzeća.

doprinosi za direktore trgovačkih društava

Iznimke od ovog pravila manjeg troška doprinosa za članove uprave zaposlene u svom poduzeću su;

  • članovi uprave koji se zapošljavaju bez prethodnog staža obveznog osiguranja pa u prvih dvanaest mjeseci ne plaćaju obvezne doprinose za zdravstveno osiguranje (trošak doprinosa iznosi najmanje 1.136,46 kuna mjesečno)
  • članovi uprave mlađi od trideset godina s kojima društvo sklapa ugovor o radu na neodređeno vrijeme koji također ne plaćaju obvezne doprinose za zdravstveno osiguranje prvih pet godina (trošak doprinosa u tom razdoblju za njih također iznosi najmanje 1.136,46 mjesečno)
  • članovi uprave umirovljenici, osim korisnika invalidske mirovine, koji su zaposleni na pola radnog vremena, plaćaju obvezne doprinose na osnovicu koja predstavlja ugovorenu bruto plaću. Ako je za pola radnog vremena ugovorena bruto plaća od 2.031,26 kuna mjesečno, trošak obveznih doprinosa za ovu plaću iznosi 741,41kuna. Umirovljenici koji su stekli umirovljenje; – kao starosna ili puna mirovina, mogu biti prijavljeni na nepuno radno vrijeme 4 sata, i njihova mirovina se ne zamrzava, ali umirovljenici obiteljske mirovine nemaju tu mogućnost.

Plaćanje razlike doprinosa

Direktor odnosno član uprave koji po bilo kojoj drugoj osnovi (zaposlen je u drugom poduzeću ili je samozaposlena osoba) plaća obvezne doprinose na osnovicu manju od 5.682,30 kuna mjesečno, platiti će po rješenju Porezne uprave razliku doprinosa obračunatih po ovoj osnovici na godišnjoj razini u skladu s člancima 187.c-g Zakona o doprinosima. Na primjer; direktor koji je zaposlen u nekom drugom trgovačkom društvu na bruto osnovicu 2.841,15 kuna, na kraju godine mora platiti razliku doprinosa.